AF: TOTAL ARBETSLÖSHET UPPGICK TILL 7,1% I OKTOBER

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
12 nov. 2019, 06.09

STOCKHOLM (Direkt) Totalt var 358.000 personer, 7,1 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar i slutet av oktober. Det var nästan 17.000 personer fler jämfört med samma månad förra året, då arbetslösheten var 6,9 procent.

Det visar Arbetsförmedlingens, AF, månadsstatistik.