ANDERSSON: "VAD SKA JAG GÖRA, LÄGET SER UT SOM DET GÖR"

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
16 aug. 2018, 15.48

STOCKHOLM (Direkt) Svensk ekonomi går starkt, tillväxten är god, arbetslösheten sjunker, sysselsättningen stiger och de offentliga finanserna stärks.

Det sade finansminister Magdalena Andersson vid en pressträff på Harpsund på torsdagen där hon presenterade regeringens uppdaterade ekonomiska prognoser.

Hon noterade att hon fått kritik i förväg för att hon skulle presentera en alltför ljus prognos.

"Vad ska jag göra, siffrorna ser ut som de gör. Prognoserna är ljusa, men det är faktiskt så det ser ut", sade finansministern.

Reformutrymmet för 2019 är dock inte så stort, enligt finansministern, som sade att hon ser "ett samlat reformutrymme på 25-26 miljarder kronor för nästa år". 20 miljarder kronor ligger redan i budgeten för 2019.

Hon konstaterade att tillväxten blir något högre än väntat i år, men att förändringarna för övrigt är små.

Andersson lyfte bland annat fram att ungdomsarbetslösheten har sjunkit och att sysselsättningsgraden är den högsta som uppmätts i EU. Samtidigt är andelen som lever på bidrag den lägsta sedan 1981. Vidare går etableringen för nyanlända nu snabbare än tidigare.

"Jobbar vi i den här takten kommer vi att nå vårt arbetslöshetsmål" om lägst arbetslöshet i EU 2020, enligt finansministern, som hävdade att det bara krävs 200.000 nya jobb till.

Det offentliga sparandet har reviderats upp för samtliga år i förhållande till tidigare prognoser, för i år och nästa år med cirka 10 miljarder kronor. Bakom detta ligger dels den något högre tillväxten som gett högre skatteintäkter, dels ett nytt taxeringsutfall som bidrar positivt.

166 miljarder kronor har regeringen sparat under mandatperioden, vilket har gjort det möjligt att sänka statsskulden med 10 procentenheter.

"Vi har nu rustat oss för att kunna ta itu med de utmaningar som ligger framför oss", sade hon.

Finansministern ser samtidigt stora politiska risker, inte minst i USA, i samband med brexit, den politiska situationen i Italien men också utvecklingen i Turkiet.

"Vi ser stora risker i världsekonomin just nu, inte minst ökad protektionism från ett visst Twitterkonto", sade Magdalena Andersson.

Hon konstaterade att framtiden fortsatt är oviss när det gäller handelsspänningarna mellan USA och EU, och att även brexitförhandlingarna är mycket osäkra.

Italienska budgetförhandlingar har redan fått italienska statsobligationsräntor att klättra, och i Turkiet pressas liran. Hon noterade att flera banker i bland annat Spanien och Italien har stora exponeringar mot Turkiet.

Här hemma är utbudet på bostäder till försäljning stor.

Klimatförändringarna är också något som riskerar att påverka världsekonomin på olika sätt, sade hon och tillade att nästa mandatperiod väntas präglas av klimatförändringarna.

Finansministern sade att vi behöver göra två saker - bekämpa klimatförändringarna och anpassa oss till förändringarna.

En annan viktig utmaning är att få de nyanlända in på arbetsmarknaden, sade hon, och tillade att en tredje utmaning är att vi blir allt äldre.

Inriktningen på budgeten för nästa mandatperiod blir bland annat en fortsatt utbyggnad av kunskapslyftet, satsning på ökad jämlikhet i skolan, klimatinvesteringar, järnvägsinvesteringar, avskaffad pensionärsskatt, ytterligare 10 välfärdsmiljarder till kommunerna.