ARJO: BRA START 2019, FINANSIELLA MÅL OCH UTSIKTER 2019 KVAR

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
12 mars 2019, 07.45

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arjo har fått en bra start på 2019 genom en större order av sjukvådssängar och trycksårsmadrasser till ett värde strax över 100 miljoner kronor.

Det säger vd Joacim Lindoff i ett pressmeddelande inför Arjos kapitalmarknadsdag som startar i dag, klockan 11.

"Produkterna, som är den första delen av ett större åtagande, kommer att levereras under 2019 med start under det andra kvartalet", kommenterar han.

Arjo meddelar också att de finansiella målen för 2018-2020 samt utsikter för 2019 som tidigare har kommunicerat är oförändrade.

De finansiella målen är att ha en genomsnittlig organisk försäljningstillväxt om 2-4 procent per år, genomsnittlig rapporterad ebitda-tillväxt över 10 procent per år samt en kassakonvertering över 70 procent.

Utsikterna för 2019 är oförändrade och är att den organiska omsättningstillväxten för 2019 förväntas hamna i linje med 2018 års nivå om cirka 3 procent och att rörelsekostnaderna bedöms fortsatt minska något som andel av försäljningen under 2019.

Joacim Lindoff kommer under kapitalmarknadsdagen presentera en översikt av trender och affärsmöjligheter och den fortsatta implementeringen av Arjo 2020-planen.

"Prioriteringarna för koncernen under 2019 är främst att bibehålla ett starkt kommersiellt fokus med effektiv marknadsbearbetning där bland annat USA är en fortsatt viktig marknad", heter det