BANK: FI SENARELÄGGER TIDSPLAN BALTIKUM-GRANSKNING

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
23 aug. 2019, 10.34

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Finansinspektionen (FI) planerar att kommunicera resultatet av undersökningarna avseende penningtvättsrisker i Baltikum senast i början av nästa år. Anledningen till att undersökningarna kan komma att ta något längre tid än vad som tidigare angetts är att undersökningsmaterialet är mycket omfattande.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Tidigare har det talats om att FI:s utredningsresultat skulle publiceras under 2019.

FI har bett SEB och Swedbank att svara på avstämningsskrivelser senast den 2 respektive den 16 september.

En avstämningsskrivelse innehåller FI:s iakttagelser och i vissa fall även preliminära bedömningar. Bankerna ges nu alltså möjlighet att kontrollera att FI uppfattat fakta korrekt.

FI:s undersökningar av de två bankernas hantering och kontroll av penningtvättsrisker i Baltikum genomförs i samarbete med tillsynsmyndigheterna i Estland, Lettland och Litauen. FI:s undersökningar är inriktade på att bedöma de svenska bankernas hantering och kontroll av penningtvättsrisker i sina baltiska verksamheter från 2007 och framåt.

"Samtidigt genomför de baltiska myndigheterna undersökningar eller andra tillsynsaktiviteter för att bedöma respektive dotterbanks lokala regelefterlevnad", framgår det.