BANK: RAPPORTTUNG VALBORG I AML-RISKTIDER - ANALYTIKER

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
29 april 2019, 14.51

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den nordiska bankrapportsäsongen fortsätter på valborg med siffror från tre banker vars aktier i olika utsträckning har fått sig en törn i spåren av den baltiska penningtvättshärvan. Inte minst för Danske Bank kommer AML-risker (Anti-Money Laundering) att fortsätta att vara i huvudfokus.

Det framgår av analytikerkommentarer inför att Nordea, SEB och Danske Bank samtliga rapporterar på tisdagsmorgonen.

"Fokus ligger kvar på risker relaterade till den estländska penningtvättshärvan och påverkan på verksamheten från kundreaktioner från densamma", skriver Morgan Stanley i en analys inför Danske Banks rapport.

Handelsbankens analytiker Thomas Eskildsen lägger till att sökandet efter en ny permanent vd, utöver penningtvättshärvan, kommer att vara i fokus.

Enligt Infront Datas snittestimat, utifrån 17 analytikers prognoser, väntas Danske Bank redovisa totala intäkter om 10.889 miljoner danska kronor för det första kvartalet (11.452) samt ett resultat före skatt om 4.469 miljoner (6.202). Danskes rapport förväntas klockan 8 på tisdagsmorgonen.

En fokuspunkt när Nordea rapporterar är hur hårt som det negativa trycket på bankens intäktsrader har fortsatt att vara, framhåller analyshuset KBW.

Morgan Stanley är inne på samma linje och påpekar att dynamiken på den översta raden varit fortsatt utmanande och att det är något som kan komma att hota möjligheten för bankens mål om att varje år gradvis öka utdelningen.

Infront Datas snittestimat, baserat på 19 analytikers prognoser, pekar mot totala intäkter om 2.133 miljoner euro i det första kvartalet (2.378) samt en rörelsevinst om 730 miljoner euro (966).

Räntenettot bedöms ha legat kvar kring 1.120 miljoner euro, likt fjolårets inledande första kvartal. I det första kvartalet i år tas bulken av helårets resolutionsavgift till följd av flytten till Finland, påminner KBW.

Provisionsnettot liksom tradingnettot bedöms båda ha minskat från året före. Morgan Stanley pekar dels på lägre fondförvaltningsavgifter efter den klena finansmarknadsutvecklingen i det fjärde kvartalet. En låg marknadsaktivitet och volatilitet bedöms av den amerikanska investmentbanken ha påverkat kvartalets tradingintäkter.

Rörande penningtvättsrisker konstaterar Kepler Cheuvreux att även Nordeas aktiekurs har påverkats negativt.

"Nordea var tidigare med att bygga upp interna AML-rutiner vilket vi tycker begränsar nedsidesrisken", skriver analyshuset.

Kepler Cheuvreux påminner om att Nordeas baltiska enheter har varit föremål för två större "due dilligence"-processer. Dels när Nordea och DNB slog ihop sina verksamheter i regionen samt när Blackstone sedan valde att köpa merparten av den sammanslagningen - Luminor. KBW skriver att det inte funnits något i nyhetsflödet som tytt på att Blackstone skulle vilja dra sig ur affären med Nordea och DNB.

Nordeas rapport väntas klockan 6.30 på tisdagsmorgonen med efterföljande rapportkonferens klockan 8.

SEB, som efter Swedbank är den största banken i Baltikum, har med sin exponering mot regionen tappat i spåren av det allmänna nyhetsflödet utan att banken specifikt har pekats ut, skriver KBW i en analys.

För det första kvartalet kan volymtillväxt inom såväl företags- som hushållsutlåning ha hjälpt räntenettot, medan risken är att viss press på bolånemarginaler skönjs, bedömer Morgan Stanley.

Räntenettot förväntas ha ökat till 5.414 miljoner kronor (4.988) och även provisionsintäkterna bedöms ha varit högre än i det första kvartalet 2018, enligt Infront Datas snittestimat. Enkäten, baserat på 15 analytikers prognoser, pekar mot ett tradingnetto, liksom i fjol, på runt 1.450 miljoner kronor. Kombinerat med något högre totalkostnader och kreditförluster mot jämförelsekvartalet förväntas en rörelseresultatökning till 5.542 miljoner kronor (5.256), enligt snittestimatet.

SEB:s rapport väntas klockan 7 på tisdagen den 30 april med efterföljande rapportkonferenser klockan 9 och 11.

Av de sex nordiska storbankerna kvarstår endast DNB:s rapport för det första kvartalet efter valborgsmässoafton. Den norska storbanker släpper sin rapport på fredag (3 maj).