BOMARKNAD: GAP SMÅHUSPRISER/VALUEGUARD BÖR RÄTTAS TILL - SEB

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
07 dec 2017, 10.58

STOCKHOLM (Direkt) Medan boprisstatistiken från Valueguard visar på sjunkande villapriser de senaste månaderna visar SCB:s småhuspriser i stället på fortsatt stigande priser. Eftersom det finns en eftersläpning i SCB:s statistik kan man vänta sig att deras småhuspriser kommer att vika ned snart, men det kan samtidigt vara så att fallet i villapriserna överdrivs i Valueguards statistik.

Det säger Olle Holmgren, ekonom vid SEB, till Nyhetsbyrån Direkt.

"Jag tror att SCB:s småhuspriser kommer att dra sig nedåt, men samtidigt tycker jag att det ser ut som om fallet, i alla fall för hus, kanske överdrivs litegrann de senaste månaderna i Valueguards statistik", säger han.

Enligt Valueguard vände såväl bostadsrätts- som villapriserna i Sverige ned i september och fortsatte att sjunka kraftigt i oktober. Totalt har deras villaprisindex sjunkit 4,4 procent på två månader från toppen i augusti. Priserna på bostadsrätter är samtidigt ned 4,6 procent.

SCB småhusbarometer visar i stället på fortsatt stigande priser. Under tremånadersperioden september-november steg priserna 1 procent från föregående period och i november steg priserna preliminärt med hela 3 procent från oktober. Valueguards statistik för november kommer först nästa vecka, men de prognoser som finns pekar entydigt mot att priserna fortsatte ned.

En anledning till denna diskrepans är att SCB:s småhuspriser baseras registrerade köpebrev hos Lantmäteriet och enligt SCB tar det ungefär 2 månader mellan kontraktsskrivning och köpebrev. Valueguards HOX-index å sin sida baseras på data från mäklare, som är snabbare att rapporteras in.

"Historiskt ser det ut som att laggen hos SCB snarare är 3-4 månader. Ett skäl till den ökade skillnaden är denna lagg, men det är ändå uppseendeväckande att det blir en sådan här stor skillnad som det är just nu. Jag hade trott att småhuspriserna skulle sjunka nu, i stället stiger de", säger Olle Holmgren.

Denna lagg talar alltså för att SCB:s småhusstatistik kommer att försvagas, men samtidigt noterar Olle Holmgren att Valueguards statistik är mer volatil. Det har hänt förut att Valueguards priser sjunkit ett par månader för att sedan snabbt återhämta sig utan att samtidigt synts något i SCB:s småhuspriser. Det kan alltså också vara så att Valueguards statistik överdriver nedgången för villapriserna under hösten.

"De senaste månadernas prisfall kanske överdrivs lite grann. Det finns en del frågetecken kring hur stort prisfallet är på villor just nu", säger Olle Holmgren.