BOMARKNAD: REKORDHÖGT UTBUD SÄLJS ÄNDÅ SNABBARE - HEMNET

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
19 juni 2019, 15.57

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Utbudet av bostadsrätter på bostadssajten Hemnet är rekordhögt, men försäljningen har också ökat. Ställer men utbudet i relation till antalet affärer, omsättningshastigheten, kan man se att utbudet i maj omsattes i den snabbaste takten sedan nedgången på bostadsmarknaden hösten 2017.

Det visar statistik från Hemnet som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

"Vi hade ett utbudsrekord i maj, men också ett försäljningsrekord. Vi ser hur omsättningshastigheten är den snabbaste sedan hösten 2017. Det ser vi som en positiv indikation för marknaden, särskilt i kombination med att andelen misslyckade affärer minskade i maj. Dessutom gick bostadspriserna upp. Att köpare och säljare har lättare att hitta varandra, trots att priserna stiger är något att ta fasta på", säger Erik Holmberg, analytiker vid Hemnet, till Nyhetsbyrån Direkt.

I maj skulle det ta 2,4 månader att sälja alla bostadsrätter som fanns annonserade på Hemnet, den snabbaste omsättningshastigheten sedan hösten 2017. Hittills i juni har också utbudet omsatts snabbare än motsvarande period i fjol.

Ytterligare något av ett trendbrott, enligt Erik Holmberg, är att utbudet i maj omsattes snabbare i Stockholm, 2,3 månader, än i riket.

"Att tiden det tar för att omsätta utbudet i Stockholm nu är under den i riket är anmärkningsvärt. Marknaden har ju varit trögare i Stockholm, där kreditrestriktioner och amorteringskrav slagit extra hårt på försäljningsvolymerna", säger han.

Antalet misslyckade affärer har samtidigt sjunkit på sistone och i maj var det 22 procent av annonserna för bostadsrätter som togs bort från Hemnet utan att bostaden sålts. I Stockholm var motsvarande andel 24 procent.

"Normalt sett brukar andelen misslyckade affärer öka i maj, men nu går den i stället ned. Detta är en tydlig signal om att köpare och säljare har lättare att enas. Man får dock lägga in brasklappen att det fortsatt är historiskt höga nivåer för misslyckade affärer och det tar en lång tid att omsätta utbudet jämfört med för ett par år sedan. Men trenden går i en positiv riktning för marknaden, vi ser fortsatt små, små steg mot en mindre trög marknad", säger Erik Holmberg.

Hittills i juni har andelen misslyckade affärer ökat något, vilket är säsongsmässigt, och andelen är klart lägre än motsvarande period i fjol, både i riket och i Stockholm.

Bild: Omsättningshastighet bostadsrätter Hemnet

Bild: Omsättningshastighet bostadsrätter Stockholm Hemnet

Bild: Andel bostadsrätter som tagits bort osålda Hemnet