Detta är en artikel från Direkt.

BOMARKNAD: TREND FRÅN 1300-TALET TALAR FÖR LÅGA BORÄNTOR - SBAB

Telegram från DIREKT / Omni Ekonomi
23 January 2020, 06.45

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) En ny studie från Bank of England, som visar att realräntorna i de mest utvecklade länderna i världen sjunkit trendmässigt sedan 1300-talet, stärker bedömningen att bostadsräntorna troligen förblir mycket låga under lång tid framöver.

Det skriver SBAB i sin rapport Boräntenytt, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

"Ska man tro på den forskning som visar trendmässigt fallande realräntor ända sedan 1300-talet bör vi förvänta oss negativa realräntor och därmed fortsatt låga boräntor under väldigt många år framöver. Samma forskning visar samtidigt att det varit betydande variationer kring denna trend, vilket förstås är viktigt att ta höjd för", säger SBAB:s chefekonom Robert Boije.

I en forskningsstudie som nyligen publicerades av Bank of England undersöks realräntorna, alltså räntor efter inflation, i de mest utvecklade länderna de senaste 707 åren fram till 2018. Resultatet är att realräntorna sjunkit med i genomsnitt 1,6 procentenheter per århundrade, alldeles oavsett demografisk utveckling och vilken ekonomisk politisk som bedrivits, dock med stora variationer runt den trenden.

Samtidigt har negativa realräntor blivit allt vanligare över tid, och enligt författaren, ekonomiprofessorn Paul Schmelzing, kan världen snart hamna i ett tillstånd av permanent negativa realräntor.

Det kan också noteras att den längsta perioden i historien utan negativa realräntor är 1984-2001 och den perioden sticker därmed ut mer än nuvarande lågräntemiljö, som i stället snarast är en återgång till trenden med allt lägre realräntor.

Vad som driver den trendmässiga nedgången i realräntor kan studien inte ge svar på. En hypotes är en fallande avkastning på kapital, det vill avtagande lönsamhet på nya investeringar.

SBAB räknar i sin prognos med en mycket långsam uppgång i bolåneräntorna de kommande två åren, där korta räntor stiger inför en väntad nästa räntehöjning från Riksbanken i början av 2022 samtidigt som långa räntor går upp när Riksbanken fasar ut sina köp av statsobligationer.

Bild: Realräntor i utvecklade länder de senaste 700 åren