BÖRSEN: VÄNTAS ÖPPNA PÅ PLUS EFTER RAPPORTTÄT MORGON

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
13 febr. 2019, 08.51

STOCKHOLM (Direkt) Stockholmsbörsen väntas fortsätta upp när onsdagens handel inleds, efter en rapporttät morgon, med stöd av utvecklingen på omvärldens börser.

I USA steg de ledande börsindexen med 1,3-1,5 procent på tisdagen. Wall Street fick stöd av optimism kring handelsförhandlingarna mellan USA och Kina sedan den amerikanske presidenten Donald Trump sagt att han kan tänka sig att senarelägga deadline för en höjning av tullar på kinesiska varor.

I Asien fortsatte sedan börsuppgångarna. Tokyobörsens Nikkei-index steg 1,3 procent.

Vid 8.40-tiden låg terminen för tyska DAX på plus 0,6 procent och franska CAC40 var upp 0,4 procent. IG Markets förhandel indikerade samtidigt en uppgång för Stockholmsbörsens OMXS30-index med 0,5 procent.

Bland morgonens rapportbolag levde Trelleborgs kvartalsresultat inte upp till förväntningarna. För första kvartalet spår industrikoncernen efterfrågan i nivå med, eller något lägre än, det fjärde kvartalet 2018, justerat för säsongsmässiga variationer. Det motsvarar indirekt en försämring av marknadsutsikterna, då den senaste bedömningen från förra kvartalsrapporten var att efterfrågan bedömdes vara i nivå med föregående kvartal.

Gruv- och smältverksbolaget Boliden avslutade 2018 med stabil produktion inom båda affärsområdena och ett resultat som översteg förväntningarna i Infront Datas prognossammanställning. Den totala utdelningen var dock något lägre än väntat.

Tele2:s ebitda-resultat för fjärde kvartalet var i linje med estimaten. Utdelningen föreslås bli 4:40 kronor per aktie för 2018 (4:00). Bolaget skriver att det ska ge ytterligare utdelning när avyttringen av verksamheterna i Kazakstan och Nederländerna är fullbordad. Analytiker trodde i snitt på en utdelning om 4:46, enligt Bloomberg.

Swedish Match rörelseresultat på 1.196 miljoner kronor för fjärde kvartalet var snäppet över förhandstipsen, liksom utdelningen på 10:50 kronor per aktie.

Speloperatören Kindreds underliggande ebitda-resultat låg i linje med estimaten, enligt Bloomberg News. Under perioden 1 januari-10 februari 2019 var Kindreds genomsnittliga dagliga spelöverskott räknat i brittiska pund 17 procent högre än snittet under hela det första kvartalet 2018.

Fukthanteringsbolaget Munters resultat hamnade under förväntan och aktieägarna får ingen utdelning för 2018. Bolaget gör en nedskrivning på 323 miljoner kronor av goodwill inom Data Centers och presenterar åtgärder. Koncernens tillväxtmål sänks. För helåret 2019 väntar sig Munters ett betydligt förbättrat justerat ebita-resultat som en effekt av nu påbörjade effektiviseringsåtgärder.

Rekommendationer

* På Net Ent, vars aktiekurs föll på tisdagen efter delårsrapporten, drar Nordea Markets ned riktkursen till 50 kronor från 55 kronor. Rekommendationen köp upprepas. SEB Equities minskar riktkursen till 44 kronor från 49 och upprepar sin behåll-rekommendation.

* På Wihlborgs höjer Carnegie riktkursen till 140 kronor från 130 kronor. Köprådet upprepas.

På onsdagens fortsatta rapportagenda finns bland annat Autoliv-avknoppningen Veoneer och Beijer Alma vid 12-tiden samt Cisco i kväll efter USA-börsernas stängning.

Riksbankens räntebesked kommer klockan 9.30 med efterföljande pressträff klockan 11. Analytikerna i Infront Datas enkät är helt eniga om att reporäntan inte kommer att ändras denna gång.

Makrostatistik

* Storbritannien: KPI och PPI för januari kl 10.30

* Storbritannien: huspriser januari kl 10.30

* EMU: industriproduktion december kl 11.00

* USA: KPI januari kl 14.30

* USA: oljelager (DOE), veckostatistik kl 16.30