EKOFIN: ANDERSSON HOPPAS ATT SKATTEPARADIS SVARTLISTAS

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
05 dec 2017, 10.07

BRYSSEL (Direkt) Finansminister Magdalena Andersson hoppas att ekofinmötet på tisdagen ska kunna enas om en svart lista över skatteparadis.

Det sade hon till journalister på väg in till mötet för EU:s finansministrar.

"Det är en viktig reform i arbetet mot skattefusk och skatteplanering. Poängen är att länder inte ska vilja vara på listan. Det viktiga är att länder ändrar sig", sade hon.

Därför spelar det inte så stor roll om listan på tisdagen blir kort, sade finansministern. Många länder och territorier i farozonen har de senaste månaderna lovat EU att ändringar i skattelagstiftningen är på väg.

"Det är inte viktigt om listan är lång. Det är viktigt att vi har tydliga krav", sade Magdalena Andersson.

Ekofinmötet kommer att diskutera hur man ska följa upp att länder verkligen uppfyller sina löften.

Finansministrarna ska också diskutera vilka sanktioner som EU-länder kan använda mot svartlistade länder. Magdalena Andersson förordade skatteadministrativa åtgärder, som skärpt skattekontroll mot svartlistade länder.

"Om företag eller privatpersoner har pengar i länder på svarta listan ska man veta att risken att hamna i en skattekontroll är större", sade hon.

EU-länder kan inte hamna på svarta listan. Magdalena Andersson sade att det inte heller skulle vara särskilt sannolikt att nå enighet bland EU-länderna om ett eller flera EU-länder skulle stå på listan.

Alla beslut i skattefrågor i EU kräver enhällighet. Om ett EU-land som skulle hotas av svartlistning skulle alltså landet ha vetorätt.

EU-länderna hanteras på annat håll, i en uppförandekod mot skadliga skatteregimer, påpekade hon.

Ekofinmötet ska också fatta beslut om beskattning av den digitala ekonomin, det vill säga jättar som Apple och Google. Men det handlar bara om att ge kommissionen i uppdrag att lägga förslag i vår om en tillfällig skatt.

"Texten är tillräckligt otydlig för att den ska accepteras av alla", sade Magdalena Andersson.