ENERGI: HÖGSTA ELPRISERNA PÅ SJU ÅR VÄNTAR - BIXIA

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
17 jan. 2019, 11.07

STOCKHOLM (Direkt) Året har inletts med fortsatt höga elpriser, men det blir ännu värre nästa vecka - då vindkraftens bidrag väntas minska.

"Den här veckan beräknas snittpriset hamna omkring 54 öre och nästa vecka, när vinden avtar, får vi räkna med elpriser en bra bit över 60 öre. Så högt elpris har vi inte haft sedan vintern 2012", skriver elbolaget Bixia på torsdagen.

De högre elpriserna hänger samman med kylan, men också med att vindkraftverken levererar mindre el när det inte blåser så mycket.

De senaste veckornas blåst har lett till att vindkraften stått för cirka 13 procent av elanvändningen. När vädret enligt prognoserna stabiliseras nästa vecka bedöms den andelen sjunka till omkring 7 procent.

"Enligt prognoserna kommer det bli ännu kallare under nästa vecka, samtidigt som vinden avtar, vilket gör att vi troligtvis tvingas använda dyrare kraftslag som kolkondens och importera el för att täcka behovet", kommenterar Matina Rosenberg meteorolog och analytiker på Bixia.

Norden har sedan årsskiftet importerat el från övriga Europa, inte som normalt varit nettoexportör. Nästa vecka kommer importen att öka, enligt Bixias prognos.