ERICSSON: JUSTERAT RÖRELSERESULTAT +0,9 MDR KR 1 KV (SME -0,59)

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
20 april 2018, 05.32

STOCKHOLM (Direkt) Telekombolaget Ericssons justerade rörelseresultat blev 0,9 miljarder kronor för det första kvartalet 2018.

Analytikerna hade räknat med ett justerat rörelseresultat på -0,59 miljarder kronor, enligt SME Direkts sammanställning inför rapporten.

Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 2,0 procent, mot väntade -1,4 procent, och den justerade bruttomarginalen var 35,9 procent. Analytikerna hade väntat sig en bruttomarginal på 32,1 procent.

Det rapporterade rörelseresultat, inklusive engångsposter, blev -0,3 miljarder kronor, mot väntade -2,41 miljarder kronor.

Försäljningen uppgick till 43,4 miljarder kronor för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 43,3 miljarder kronor.