ERICSSON: TUFFT 1KV I KORTEN, FOKUS PÅ ÅTGÄRDER - ANALYTIKER

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
17 april 2018, 10.11

STOCKHOLM (Direkt) Ericssons första kvartal väntas ha präglats av en ihållande tuff marknadssituation och analytikerna räknar med fortsatta förluster för koncernen.

"Ericsson fortsätter att kämpa med att vända sin tungt förlustbringande Digital Services-division samtidigt som ökande rörelsekostnader för 5G sätter ytterligare press på ebit-marginalen", skriver Deutsche Bank i en analys.

En tydlig vändning i lönsamheten, och större kliv mot att nå målen 2020, är fortfarande en bit bort, varför majoriteten av analytikerna är avvaktande till Ericssonaktien.

JP Morgan påpekar dock att marknaden generellt väntar sig en viss stabilisering i Ericsson, från fjolårets förlustnivåer. Banken beskriver också en marknad där operatörernas investeringsprognoser för 2018 signalerar en stabiliserande trend, men i det kortsiktiga perspektivet väntas inte Ericssons rapport bjuda på någon dramatisk vändning.

"Inga resultatfyrverkerier väntas", sammanfattar JP Morgan sina förväntningar inför kvartalsrapporterna från Ericsson såväl som från Nokia.

Ericsson har självt flaggat för ett säsongsmässigt normalt första kvartal vad gäller telekombolagets försäljning, vilket innebär ett klart mindre kvartal än det fjärde på året.

"Vi tror att det blir en normal säsong första kvartalet. Den är väl sett till 15-årssnittet cirka 23 procent ned, jämfört med fjärde kvartalet", sade bolagets finanschef Carl Mellander till Nyhetsbyrån Direkt i samband med bokslutsrapporten i januari.

I snitt räknar analytikerna med en försäljningsminskning på drygt 24 procent till 43,3 miljarder kronor första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet, enligt SME Direkts sammanställning av 18 analytikers prognoser.

Carl Mellander har tidigare också uppgett att Ericssons arbete med att vinna marknadsandelar i Kina, som tyngde Networks bruttomarginal det fjärde kvartalet, inte ska ha någon "synlig materiell" påverkan 2018.

På koncernnivå väntas den justerade bruttomarginalen återhämta sig till 32,1 procent första kvartalet, jämfört med fjärde kvartalets utfall på 29,9 procent.

Förbättringar inom Networks överskuggas av de stora förlusterna inom de övriga divisionerna, framförallt Digital Services, vilket enligt SME Direkt väntas resultera i en justerad rörelseförlust för koncernen på 0,6 miljarder kronor första kvartalet.

Värt att notera är också att Ericsson inför rapporten har gått ut med hur den nya redovisningsstandarden IFRS 15, som gäller från den 1 januari i år, skulle ha påverkat siffrorna för 2016 och 2017. Den nya redovisningen påverkar dock inte Ericssons kortsiktiga planeringsantaganden och de finansiella målen för 2020, uppgav bolaget i mars.

Analytikerkollektivet tvivlar dock på att Ericsson når upp till sina mål om en bruttomarginal på 37-39 procent och en rörelsemarginal på minst 10 procent år 2020. Konsensus från SME Direkt ligger på en bruttomarginal på 36,8 procent och en rörelsemarginal på 9,0 procent år 2020.

Tio av de 17 analytiker som har lämnat sin rekommendation till Ericssonaktien har behåll/neutral, tre har köp/öka och fyra har sälj/minska, enligt SME Direkt.

Rapporten väntas fredagen den 20 april kl 7.30. Två telefonkonferenser hålls under rapportdagen, en startar kl 9.00 och en kl 14.00.