ERICSSON: VERIZON-KONTRAKT VIKTIG MILSTOLPE I 5G-UTBYGGNAD

Kontakt
12 dec 2017, 17.05

STOCKHOLM (Direkt) Ericsson beskriver 5G-kontraktet med Verizon som en viktig milstolpe i 5G-utbyggnaden.

"Verizon kommer att bli en väldigt stor aktör inom 5G. Operatören har ett gigantiskt nätverk i USA, så det är naturligtvis ett väldigt viktigt kontrakt för oss", säger David Hammarwall, som är chef för produktområde 5G inom Ericssons affärsområde Networks, till Nyhetsbyrån Direkt.

Ericsson kan dock inte uppge hur stort ordervärdet är på kontraktet med Verizon, som bolaget informerade om på måndagskvällen.

"Vi kommenterar inte kontraktsvärdet. Verizon har annonserat att det rör sig om 3 till 5 marknader", säger David Hammarwall.

Totalt har Verizon genomfört tester med 5G på 11 delmarknader i USA under 2017.

Enligt kontraktet ska Ericsson leverera 5G kärnnät, 5G radioaccessnät (RAN), transport och tillhörande tjänster till Verizon på dessa utvalda delmarknader i USA för utbyggnad under andra halvan av 2018.

Leveranserna sker inför industrins standardisering av 5G och banar väg för den kommersiella utbyggnaden av 5G med de så kallade 3GPP-standardiserade lösningarna.

"Det här är en viktig milstolpe inför den kommersiella utbyggnaden med standardiserade system. Det vi rullar ut enligt det här kontraktet är helt framtidssäkert där systemen kommer att kunna mjukvaruuppgraderas", säger David Hammarwall.

Med det här kontraktet blir Ericsson en stark partner med Verizon i operatörens tidiga 5G-utbyggnad och ger Ericsson en fördel när operatören ska välja leverantör till sina 5G-investeringar framöver.

Innebär det här att ni tar marknadsandelar i USA?

"Volymen i det här kontraktet påverkar inte marknadsandelarna på kort sikt. Men det är däremot ett stort steg att stärka vår position på sikt", säger han och påpekar att Ericsson har Verizon som befintlig kund.

Kontraktet hjälper också Ericsson att visa sitt ledarskap och vara tidigt ute att släppa de kommersiella produkterna, menar David Hammarwall.

"Vi lär oss mycket om att ha en snabb och effektiv utrullning av de mer storskaliga produkterna, som väntas påbörjas i slutet av 2018 och som kommer i större volymer under 2019. Det här är ett bra sätt att ta bort mycket risk och där har vi en fördel gentemot våra konkurrenter som inte är med i den här tidiga fasen", säger han.

Ericsson har tidigare även tecknat kommersiella 5G-avtal med Vodafone (för Storbritannien) och med Swisscom i Schweiz.