EU-PROGNOS: EMU-TILLVÄXT OFÖRÄNDRAD PÅ 1,2% BÅDE 2020 OCH 2021

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
13 febr. 2020, 11.01

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) Inhemsk efterfrågan håller euroområdets tillväxt på en stabil nivå för 2020 och 2021.

Epidemin med coronaviruset väntas nå sin topp under första kvartalet med relativt begränsade spillover-effekter för den globala ekonomin.

Det skrev kommissionen i grundscenariot i sin ekonomiska vinterprognos, som presenterades på torsdagen.

EU-kommissionen behöll sin prognos för tillväxten i euroområdet på 1,2 procent för både 2020 och 2021, oförändrat från höstprognosen den 7 november.

"Den längsta tillväxtperioden sedan eurons start 1999 förlängs nu, med goda nyheter på jobbfronten", sade EU:s ekonomikommissionär Paolo Gentiloni i en kommentar.

Han gladdes åt minskade handelsspänningar mellan USA och Kina och att ett brittisk utträde ur EU utan avtal har undvikits.

För hela EU (de kvarvarande 27 länderna) spådde kommissionen en nedrevidering av tillväxten med en tiondels procent till 1,4 procent både 2020 och 2021.

Tillväxten hålls uppe av att jobb skapas, löneutvecklingen blir robust och penningpolitiken och finanspolitiken ger stöd.

Den ekonomiska utvecklingen drivs av privat konsumtion och privata investeringar (särskilt byggsektorn).

Offentliga investeringar i transport, digital infrastruktur och annat väntas öka avsevärt i EU-länderna.

Tillverkningsindustrin ser tecken på stabilisering och nedgången i världshandeln kan ha nått botten, skrev kommissionen.

Men totalt sett överväger riskerna på nedåtsidan. Coronaviruset är en ny risk som har dykt upp när andra har avtagit.

Om utbrottet varar längre än grundscenariots antagande (topp under första kvartalet) ökar sannolikheten för effekter på ekonomiska sentiment och globala finansieringsvillkor, skrev kommissionen.

Och även om Storbritannien undvek en avtalslös brexit just vid utträdet den 1 februari finns fortfarande stor osäkerhet om det framtida partnerskapet med Storbritannien. Övergångsperioden löper ut vid årsskiftet.

Kommissionens prognos för Storbritannien utgår från ett tekniskt antagande om status quo i handelsrelationen med EU. Men den brittiska regeringen har sagt sig acceptera sämre tillgång till EU:s inre marknad i framtiden för att kunna avvika från EU:s regler.

Riskerna för Storbritannien överväger på nedåtsidan, skrev kommissionen. Kommissionen spådde en BNP-ökning på 1,2 procent för både 2020 och 2021.

Trots USA:s handelsavtal med Kina utgör "den höga graden av osäkerhet kring USA:s handelspolitik ett hinder för en mer utbredd återhämtning i företagens sentiment", skrev kommissionen.

Bland andra orosmoment nämnde kommissionen social oro i Latinamerika och risker för regionala konflikter i Mellanöstern. Kortsiktiga risker från klimatförändringen kan inte heller uteslutas.

Uppåtrisker kommer från gynnsamma finansieringsvillkor och mer expansiv och tillväxtvänlig finanspolitik.

Bland enskilda EU-länder skedde några betydande revideringar sedan novemberprognosen.

Finlands tillväxt för 2020 reviderades upp med hela fyra tiondelar till 1,5 procent, medan 2021 hölls oförändad på 1,0 procent.

Sverige reviderades upp två tiondelar för 2020 till 1,2 procent och en tiondel för 2021 till 1,5 procent.

Tyskland reviderades upp med en tiondel till 1,1 procent för både 2020 och 2021.

Bland nedrevideringarna sänktes Frankrikes BNP-ökning med två tiondelar till 1,1 procent för i år medan nästa år hölls oförändrad på 1,2 procent.

Dansk tillväxt sänktes med en tiondel nästa år till 1,5 procent.