FI: BANKERNAS BOLÅNEMARGINAL 1,44% I SEPTEMBER

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
10 nov. 2020, 10.03

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bankernas marginaler på bolån uppgick till 1,44 procent i september. I slutet av det förra kvartalet, i juni, var bolånemarginalen 1,26 procent.

Det framgår av Finansinspektionens kvartalsvisa publicering över bankernas marginal på bolån.

"Under det tredje kvartalet 2020 dämpades den osäkerhet som uppstod på de finansiella marknaderna i spåren av pandemins utbrott. Riskpremier på kreditmarknaderna har minskat. Därmed har bankernas finansieringskostnad för bolån blivit lägre. Utlåningsräntan på bolån har också sjunkit, men inte lika mycket som finansieringskostnaden", skriver FI.

sep aug jul ============================================================== Bolånemarginal 1,44% 1,41% 1,36% ==============================================================

Bild: Marginalen på bolån

FI presenterar bankernas bruttomarginal, det vill säga faktisk utlåningsränta minus deras finansieringskostnad.