FLODÉN: MÅNGA FRÅGETECKEN OM GLOBAL, SVENSK EKONOMI - BN

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
29 jan. 2019, 10.51

STOCKHOLM (Direkt) Vice riksbankschefen Martin Flodén ser många frågetecken om vart den globala och svenska ekonomin är på väg, och Riksbanken kommer reagera på utvecklingen framöver, rapporterar Bloomberg News.

Han talade i Västerås på tisdagen och noterade riskfaktorer som handelskonflikter, brexit och höga skuldnivåer, men sade att Riksbankens plan fortsatt är långsamma räntehöjningar framöver, med nästa steg under andra halvåret i år.

Martin Flodén sade vidare att även om indikatorerna pekar mot en inbromsning så ser världsekonomin inte så svag ut. Beträffande Sveriges ekonomi väntar en lugnare fas, men Riksbanken ser fortsatt en ganska god utveckling framöver.

Signalerna från den svenska ekonomin har varit blandade, med en fortsatt stark arbetsmarknad men där detaljhandeln och vissa produktionsdata varit lite av besvikelser. Sammantaget står sig bilden från Riksbankens decemberprognoser.

"Vi ser en långsammare utveckling framöver, och jag har inte sett att det har kommit några större överraskningar sedan dess", sade Martin Flodén.

Han sade också att inflationstrycket i Sverige är måttligt, men Riksbanken ser högre kostnadstryck framöver samtidigt som löneökningstakten väntas bli högre.