FLYG: ETIOPISKT UTTALANDE OM KORREKTA PILOTMANÖVRER IFRÅGASÄTTS

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
05 april 2019, 12.00

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den preliminära haveriutredningen av flygkraschen i Etiopien, som på torsdagen släpptes av Etiopiens transportdepartement, har bringat viss klarhet i vad som egentligen hände med planet som störtade den 10 mars, med 157 dödsoffer som följd.

Men efterföljande uttalanden om piloternas agerande ifrågasätts nu av flygexperter i flera medier.

Vid rapportpresentationen sade Etiopiens transportminister Dagmawit Moges att piloterna "följt korrekta säkerhetsrutiner" när planet, en Boeing 737 Max 8, drabbades av upprepade och ej kommenderade nosdykningar.

En avgörande faktor bakom kraschen verkar dock ha varit att piloterna stängde av det felande autopilotsystemet, vilket i övrigt var en korrekt manöver, med nosvinkeln fortsatt pekande nedåt. Att därefter justera upp nosvinkeln manuellt var en manöver så fysiskt tung att de omöjligt skulle kunna klara av det, särskilt utifrån faktumet att planets motorer fortsatt hölls i start/hastighetsläge, vilket är en mycket högre hastighet än normal marschfart.

"Att lämna gasen i startläge samtidigt som man försöker räta upp nosen är ingen normal manöver - det är för hög fart för det", sade en anonym amerikansk pilot till Reuters.

En bidragande faktor bakom de problem piloterna drabbades av och som inte tidigare har klargjorts är att den kritiserade sensor som utgjort fokus för haveriutredarna gav felaktiga utslag men inte verkade vara trasig vid start.

Efter tolv sekunder syns en tydlig variation i indata från sensorn, som är till för att flygplanet ska bibehålla sin lyftkraft med rätt attackvinkel och därmed öka bärkraften under vingarna genom att tippa ned planets nos i dykning.

Den aktuella sensorn finns i dubbelt utförande, på var sida om cockpit. Att den ena av dem angav felaktig hastighet var avgörande för att Boeings mjukvara, autopilotsystemet MCAS, skulle började uppfatta att planet var på väg att tappa lyftkraft och därför tippade ned nosen.

De uppseendeväckande datavariationen har väckt frågor och senare på torsdagen medgav Ethiopian Airlines för CNN att ett främmande objekt träffat sensorn. Orsaken till att den ena av sensorerna plötsligt började sända felaktiga utslag kan ha varit en krock med en fågel.

I ljudinspelningarna från cockpit som redogörs för i protokollet hörs hur flygkaptenen, en 29-åring med över 8.000 flygtimmar, beordrar styrmannen att hjälpa honom "dra upp" planet tre gånger med fortsatt full kraft i motorn, samtidigt som styrman rapporterar till kontrolltornet.

Som sista utväg återstartade piloterna det felande autopilotsystemet, som då återigen sänkte nosen med hela 40 grader i hastigheten 500 knop (926 kilometer i timmen), med en hastighet långt över flygplanets rekommenderade toppfart, enligt Reuters.

Hastigheten var så hög att negativ G-kraft lämnade passagerarna i planet viktlösa i kabinen strax innan kraschen.