GETINGE: UPPREPAR PRG ORGANISK TILLVÄXT 2-4% 2019 (EST 2,9%)

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
23 april 2019, 10.33

STOCKHOLM (Direkt) Medicinteknikbolaget Getinge upprepar prognosen om organisk omsättningstillväxt om 2-4 procent under 2019.

Enlig Infront Data låg analytikers snittförväntningar inför rapporten på en organisk försäljningstillväxt på 2,9 procent för helåret 2019.

Under första kvartalet ökade omsättningen organiskt med 6,0 procent.

Getinge har som finansiellt mål att nå en organisk intäktstillväxt om just 2-4 procent.