IEA: SÄNKER PROGNOS FÖR EFTERFRÅGAN, UTBUD 2020 - RPT

Telegram från DIREKT / Omni Ekonomi
15 April 2020, 10.00

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Internationella energimyndigheten, IEA, sänker sina prognoser för efterfrågan och utbud i år i spåren av coronaviruset.

Det framgår av IEA:s månadsrapport på onsdagen.

Oljeefterfrågan väntas uppgå till 90,55 miljoner fat per dag under 2020 (99,90).

Under andra kvartalet väntas efterfrågan minska med 23,1 miljoner fat per dag jämfört med motsvarande period föregående år. Återhämtningen under andra halvåret väntas bli gradvis och efterfrågan i december fortsatt vara 2,7 miljoner fat per dag lägre i årstakt.

Efterfrågan på Opec-olja, "call on Opec" plus lagerförändringar, väntas uppgå till 22,1 miljoner fat under 2020 (27,3).

Oljeproduktionen i länder utanför Opec väntas bli 63,23 miljoner fat per dag under 2020 (67,07).

Opecs råoljeproduktion bedöms ha uppgått till 28,58 miljoner fat per dag i mars, jämfört med 27,90 miljoner fat per dag månaden före.

Den totala produktionen i länder utanför Opec var i mars 66,27 miljoner fat per dag, jämfört med 66,87 miljoner fat månaden före.

Den globala produktionen i december var 100,24 miljoner fat per dag, upp från 100,21 miljoner månaden före.

De kommersiella oljelagren i OECD-länderna sjönk med 35,4 miljoner fat till 2.878 miljoner fat i februari, vilket är 42,4 miljoner fat under det femåriga genomsnittet.