INGVES: RÄTT TIDPUNKT ATT LÄTTA LITE PÅ GASEN

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
20 dec 2018, 11.20

STOCKHOLM (Direkt) Inflationen har stabiliserats runt målet och tidpunkten hade nu kommit för att höja räntan.

Det sade riksbankschef Stefan Ingves vid en pressträff på torsdagen.

Han sade att det har varit goda tider i svensk ekonomi under lång tid, och även om konjunkturen går in i lite lugnare fas så kommer vi ha goda tider även framöver. De har sagt att det i takt med att inflationen stabiliseras runt 2 procent kommer finnas behov att minska på det penningpolitiska stödet, och i går var det rätt tillfälle att besluta om det.

"Detta innebär inte att vi trampar på bromsen utan att vi lättar lite lite på gasen", sade han.

Återinvesteringarna fortsätter också och bidrar till att göra penningpolitiken expansiv.

Han noterade att vissa utfallsdata har varit lite lägre på sistone men i stort har inflationen legat runt 2 procent en längre tid, och inflationsförväntningarna har också varit stabila.

Inget har egentligen förändrats i grunden sedan oktober och därför var det lämpligt att nu höja räntan med 25 punkter. Men trots det kommer penningpolitiken vara mycket expansiv framöver, framhöll han.

Han sade att förtroendet för inflationsmålet har stärkts även om det tagit tid att uppnå detta.

Den underliggande inflationen har varit lite lägre i de senaste utfallen men hur man än mäter är inflationen nu bra mycket högre än den var under 2014.

Faktorer som drar upp priserna framöver är att företagen förväntar sig högre priser enligt enkäter, nya avtal tyder på högre hyror 2019 och sommarens torka innebär högre livsmedelspriser.

Det finns goda förutsättningar för att inflationen ska förbli vid målet. Den svenska konjunkturen är fortsatt stark med stigande kostnadstryck, även om bland annat bostadsinvesteringarna dämpas från en hög nivå.

Den globala konjunkturen är också god, och löneökningarna tyder på gradvis ökat kostnadstryck med stigande inflationstryck. Inflationsförväntningarna är också väl förankrade.

Samtidigt finns det en rad osäkra faktorer som i mycket rör politiska frågor, bland annat brexit, och detta är svårt att sätta siffror på.

Räntehöjningarna framöver blir långsamma. Riksbanken ser nu en nästa räntehöjning andra halvåret 2019 och sedan finns ungefär två höjningar per år inritade.

De behöver vara uppmärksamma på risker och fortsatt vaksamma på inflationstrycket. Även kronans utveckling är värd att hålla ett öga på.