INTRUM: BLAND KURSVINNARNA EFTER DELÅRSRAPPORT- SAMMANFATTNING

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
18 juli 2019, 15.22

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kredithanteringsbolaget Intrum tillhörde torsdagens kursvinnare efter en kvartalsrapport där bolaget aviserade ytterligare effektiviseringsmöjligheter.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Fler effektiviseringsmöjligheter. Intrum har identifierat ytterligare effektiviseringsmöjligheter om 60 miljoner euro med påverkan på nettoresultatet år 2020. Kostnaden för att genomföra åtgärderna motsvarar ungefär resultatförbättringen för ett år, enligt vd Mikael Ericson. Åtgärderna kommer bland annat att innefatta en full integrering av spanska Solvia och noggranna prioriteringar av större projekt inom till exempel IT, enligt Intrum.

Intrum har i stort sett slutfört synergierna från sammanslagningen mellan Intrum Justitia och Lindorff.

Justerat rörelseresultat något över förväntan. Intrums justerade rörelseresultat låg på 1.561 miljoner kronor för det andra kvartalet. Det kan jämföras med Infront Datas snittestimat, utifrån fyra analytikers prognoser, om 1.512 miljoner. Rapporterat rörelseresultat blev 1.475 miljoner kronor, mot väntade 1.487 miljoner.

Justerad omsättningstillväxt 11%. Nettoomsättningen summerades till 3.784 miljoner kronor, mot ett snittestimat om 3.960 miljoner. Omsättningstillväxten var 11 procent i kvartalet om en större kompensationsbetalning i andra kvartalet 2018 räknas bort. Detta bidrog även till att den organiska tillväxten var -14 procent i kvartalet. Att den organiska tillväxten var negativ även justerat för detta kan hänföras till Spanien och Italien, undantas dessa två länder var den "något positiv".

Portföljinvesteringar. Kvartalets portföljinvesteringar uppgick till 1.436 miljoner kronor (2.385). Avkastningen på portföljinvesteringar blev 15 procent i kvartalet (14).

Räknar med ökad säsongsvariation. I takt med att Intrum har vuxit i södra Europa kombinerat med en större andel säkerställda portföljtillgångar, väntar bolaget sig en ökad säsongsvariation i sina resultat.

"Jag ser fram emot andra halvåret 2019, även om jag förväntar mig att tredje kvartalet kommer att vara säsongsmässigt svagare än andra kvartalet", skriver vd Mikael Ericson.