KI-PROGNOS: HÖGKONJUNKTUR MATTAS AV, BNP +1,8% 2019

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
19 juni 2019, 09.19

STOCKHOLM (Direkt) Dämpade framtidsutsikter i tillverkningsindustrin kyler av tillväxten i industrins investeringar, samtidigt som hushållens syn på svensk ekonomi blivit mer pessimistisk, vilket ger effekt på konsumtionen. Trots dessa tecken består högkonjunkturen i år och nästa år.

Det skriver Konjunkturinstitutet i sin konjunkturprognos på onsdagen.

BNP väntas öka med 1,8 procent i år, 1,4 procent nästa år och 1,5 procent 2021. I marsprognosen spådde KI en BNP-tillväxt på 1,5 procent i år, 1,6 procent nästa år och 1,5 procent 2021.