KINA: UPPGES SE USA-OBLIGATIONER SOM MINDRE ATTRAKTIVA - BN(NY)

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
10 jan. 2018, 10.51

(Tillägg: från stycke fem)

STOCKHOLM (Direkt) Tjänstemän som ser över Kinas valutareserv rekommenderar att köpen av amerikanska statsobligationer ska minskas eller helt avta.

Det rapporterar Bloomberg News och hänvisar till icke namngivna personer med insyn i ärendet.

Enligt källorna anser tjänstemännen att marknaden för amerikanska statsobligationer har blivit mindre attraktiv i förhållande till andra tillgångar, och handelskonflikter med USA kan utgöra skäl för att minska eller avbryta köpen.

Kinas valutaadministratör, SAFE, har inte omedelbart kunna svara på Bloomberg News frågor om ämnet.

Bloomberg News noterar att Kina har en valutareserv värd omkring 3.100 miljarder dollar, och att man regelbundet ser över strategin för investeringarna. Det är inte klart om tjänstemännens rekommendationer har antagits.

Nyhetsbyråns källor förtydligade inte heller varför handelskonflikter skulle leda till minskade köp av amerikanska statsobligationer, men utländska innehav av amerikanska statspapper har använts som geopolitiska verktyg förr.

Enligt källorna avser inte de investeringsstrategier som diskuteras i översynen Kinas dagliga köp och försäljningar. Men tjänstemännens rekommendationer är att Kina noga ska bevaka faktorer som utsikterna för utbudet av amerikanska statspapper tillsammans med den politiska utvecklingen, inklusive handelskonflikter mellan världens två största ekonomier, när beslut fattas huruvida innehaven av amerikanska statsobligationer ska minskas.

En eventuell neddragning av Kinas köp skulle i så fall komma samtidigt som USA förbereder sig för att öka utbudet av statsobligationer givet att budgetunderskottet väntas öka och då Federal Reserve gradvis avvecklar sina innehav.