LÖFVEN: SVENSK EKONOMI STARK, STOR SKATTEREFORM SKA GENOMFÖRAS

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
21 jan. 2019, 11.18

STOCKHOLM (Direkt) Svensk ekonomi är stark och vi har nu handlingsutrymme. En ny stor skattereform ska genomföras.

Det sade statsminister Stefan Löfven i sin regeringsförklaring i riksdagen på måndagen.

Han sade att Sverige är i behov av stora reformer.

"Jobben ska bli fler och klimatutsläppen ska minskas. Välfärden ska bli bättre och integrationen effektivare. Tryggheten ska ökas och brottligheten bekämpas", sade han.

Löfven sade att överenskommelsen om det finanspolitiska ramverket ligger fast och att full beredskap finns för en vändande konjunktur.

Han sade att genom skattereformen ska jobb främjas liksom konkurrensen, samtidigt som klyftorna utjämnas och jämlikheten ökas.

"Så ska vi trygga välfärden och bidra till att klimat- och miljömålen nås", sade han.

Löfven sade att "de sista resterna av pensionärsskatten slopas" och att värnskatten och extraskatten vid generationsskiften tas bort. RUT-avdragen vidgas och energiöverenskommelsen genomförs.

Vidare ska en "kraftfull grön skatteväxling" göras, där miljöskatter höjs och skatter på arbete och förtagande sänks.

Han sade vidare att den nationella planen för att investera 700 miljarder kronor i vägar och järnvägar ska fullföljas, bland annat ska nya stambanor för höghastighetståg byggas.

Löfven sade att hyresmodellen ska reformers med bland annat fri hyressättning vid nybyggnation och investeringsstöden för byggande av hyresrätter "koncentreras, effektiviseras och riktas mot hyresrätter".

"Reform för reform ska bostadsbristen bort", sade han.

Han sade att försvarsanslagen ska höjs successivt och Sverige ska inte söka medlemskap i Nato.

Beträffande brexit sade han att Sverige tillsammans med övriga EU ska fortsätta verka för ett ordnat utträde.

"Beredskap finns för att hantera olika scenarier", sade statsministern.