MÄKLARSTATISTIK: BORÄTTSPRISER -1% I JANUARI, VILLAPRISER -1%

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
14 febr. 2018, 05.00

STOCKHOLM (Direkt) Bostadsrättspriserna i riket som helhet sjönk 1 procent i januari jämfört med föregående månad. Villapriserna sjönk 1 procent.

Det visar statistik från Svensk Mäklarstatistik.

Under den senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna i riket som helhet, i glidande medelvärde, sjunkit 6 procent jämfört med föregående tremånadersperiod, och villapriserna har sjunkit 3 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna sjunkit 4 procent samtidigt som villapriserna stigit 4 procent.

Svensk Mäklarstatistik noterar att nedgången på bostadsmarknaden har varat längst i Stockholm, och priserna där ligger nu på samma nivå som hösten 2015. De mest negativa månadssiffrorna återfinns däremot i Göteborg.

Knappt hälften av landets län har en positiv årsutveckling där spännvidden är från -15 procent till +10 procent.

"Tittar vi på månadssiffrorna kan vi skönja en viss dämpning av nedgångstakten även om den allmänna trenden är fortsatt negativ" säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

I samtliga storstadsområden föll villapriserna i årstakt. De flesta av landets län har dock en positiv årstutveckling.

Per-Arne Sandegren konstaterar att nedgångsperioder innebär en avvaktande marknad. Trots det sker ett ökat antal affärer i januari i år jämfört med förra året. Detta gäller i alla storstadsområden och för både villor och bostadsrätter.

"Så trots den breda rapporteringen om prisnedgångarna har säljare och köpare börjat mötas i en större omfattning än tidigare", säger Per-Arne Sandegren.

Svensk Mäklarstatistik redovisar prisutvecklingen som tremånaders glidande medelvärden, viktade efter antalet försäljningar, för att dämpa säsongseffekter och tillfälliga avvikelser som inte har med den underliggande marknadsutvecklingen att göra.

För januari innebär månadsförändringen att det viktade medelvärdet för november-januari jämförs med motsvarande viktade medelvärde för oktober-december. För tremånadersförändringen görs jämförelsen med augusti-oktober.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån ============================================================== Bostadsrätter Riket -1 -6 -4 Storstockholm 0 -6 -7 - Centrala Stockholm -1 -7 -8 Storgöteborg -2 -6 -1 - Centrala Göteborg -3 -8 -1 Stormalmö 0 -4 6 - Centrala Malmö -2 -6 1 Villor Riket -1 -3 4 Storstockholm -2 -7 -3 Storgöteborg -1 -4 1 Stormalmö -1 -2 7 Fritidshus 9 ==============================================================

Bild: Priser bostadsrätter

Bild: Priser villor

K/T-talet anger förhållandet mellan köpeskilling och fastighetens taxeringsvärde, vilket ger en mer rättvisande bild av prisutvecklingen än enbart köpesumman.