PM DETTA HÄNDER 4-14 OKTOBER

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
04 okt. 2019, 14.52

FREDAG DEN 4 OKTOBER ====================

RAPPORTER STOCKHOLMSBÖRSEN - MQ (kl 7.15), Industrivärden (kl 10.00)

STÄMMOR - Exeotech invest (fortsatt stämma)

BÖRS- OCH BOLAGSPRESENTATIONER - MQ: rapportpresentation kl 10.00

BÖRSSTATISTIK - Norwegian: trafiksiffror för september kl 8.00

EMISSIONER, BUD, BÖRSNOTERINGAR MM - Akelius: första handelsdag för D-aktien på First North - Gold Town Games: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 18/10) - Kappahl: förlängd anmälningstid i Mellby Gårds bud avslutas

EXKLUSIVE UTDELNING - Bosjö Fastigheter (2:38 SEK kvartalsvis), SBB (8:75 SEK i preferensaktie kvartalsvis), Thule (3:50 SEK, andra del utav totalt 7:00 SEK)

ÖVRIGT BOLAG OCH BÖRS - Börserna i Fastlandskina stängda

MAKROSTATISTIK - Tyskland: VDMA maskinorder augusti kl 10.00 - USA: handelsbalans augusti kl 14.30 - USA: sysselsättning september kl 14.30

CENTRALBANKER - Indien: räntebesked kl 8.15 - Riksbanken: Per Jansson deltar i panelsamtal under rubriken "Från noll till minus: vad får det för konsekvenser?" kl 8.45 - Riksbanken: fullmäktige sammanträder kl 13.00 - FED: Jerome Powell har öppningsanförande vid "Fed listens"-event i Washington kl 20.00

MÅNDAG DEN 7 OKTOBER ====================

RAPPORTER ÖVRIGA UTLÄNDSKA - LG Electronics

BÖRSSTATISTIK - SAS: trafiksiffror för september kl 11.00 - Beklädnad: veckostatistik från Tyskland av Textilwirtschaft

EMISSIONER, BUD, BÖRSNOTERINGAR MM - Embracer: första dag för handel efter split 3:1 - New Equity Venture: anmälningstid i nyemission avslutas

ÖVRIGT BOLAG OCH BÖRS - Börserna i Kina helgstängda

MAKROSTATISTIK - Mäklarstatistik: bopriser september kl 6.00 - Tyskland: industriorder augusti kl 8.00 - SEB: boprisindikator september kl 8.30 - RGK: statsbudgetens månadsutfall september kl 9.30 - EMU: Sentix investerarförtroende oktober kl 10.30 - AF: veckostatistik kl 10.45 - EMU: husprisindex 2 kv kl 11.00 - Kina: valutareserv september

TISDAG DEN 8 OKTOBER ====================

RAPPORTER ÖVRIGA UTLÄNDSKA - Samsung (kl 1.30)

STÄMMOR - Scandidos

BÖRSSTATISTIK - Finnair: trafiksiffror för september kl 8.00 - Ica: publicerar månadsförsäljning i Sverige för september kl 8.45 - Beklädnad: månadsstatistik från Tyskland av Textilwirtschaft

EXKLUSIVE UTDELNING - Tre Kronor Property (2:05 SEK)

MAKROSTATISTIK - Storbritannien: BRC detaljhandel september kl 1.01 - Japan: bytesbalans augusti kl 1.50 - Kina: Caixin tjänste-PMI september kl 3.45 - Tyskland: industriproduktion augusti kl 8.00 - SCB: produktionsvärdeindex augusti kl 9.30 - SCB: industriorder augusti kl 9.30 - USA: PPI september kl 14.30 - USA: Redbook detaljhandel, veckodata kl 14.55 - USA: oljelager (API), veckostatistik kl 22.30

CENTRALBANKER - RB: resultat omvänd repa kl 10.15 - FED: Jerome Powell talar vid NABE-konferens i Denver kl 19.50

MAKRO ÖVRIGT - IMF: nya chefen Kristalina Georgieva talar inför organisationens kommande höstmöte kl 16.00

ÖVRIGT - TGS: försäljningsuppdatering

ONSDAG DEN 9 OKTOBER ====================

RAPPORTER STOCKHOLMSBÖRSEN - Kappahl (kl 7.30), Dustin (kl 8.00)

STÄMMOR - Jyske Bank (extra), Tangiamo Touch (extra), Vibrosense

BÖRS- OCH BOLAGSPRESENTATIONER - Kappahl: rapportpresentation kl 8.30 - Dustin: rapportpresentation kl 9.00

BÖRSSTATISTIK - Slitevind: produktionsrapport

EMISSIONER, BUD, BÖRSNOTERINGAR MM - Acarix: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 25/10) - Medicpen: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 25/10) - Netmore Group: första dag för handel utan teckningsrätt i nyemission

KAPITALMARKNADSDAG - Neurovive kl 14.00-17.00

EXKLUSIVE UTDELNING - Footway (2:00 SEK kvartalsvis i preferensaktie), Hemfosa (0:60 SEK kvartalsvis i stamaktie), Hemfosa (2:50 SEK kvartalsvis i preferensaktie ), Kesko (1:17 EUR, andra del utav totalt 2:34 EUR)

MAKROSTATISTIK - Svensk Handel Stil: Stilindex september kl 6.00 - Nederländerna: KPI september kl 6.30 - Norge: BNP augusti kl 8.00 - USA: JOLTS lediga platser augusti kl 16.00 - USA: grossistlager (def) augusti kl 16.00 - USA: oljelager (DOE), veckostatistik kl 16.30

POLITIK - Ekofin: möte i Luxemburg

CENTRALBANKER - FED: Jerome Powell deltar vid Fed-event i Kansas kl 16.30 - FED: protokoll från FOMC-möte 18/9 kl 20.00

MAKRO ÖVRIGT - Kantar Prospera: inflationsförväntningar - penningmarknadens aktörer kl 8.00 - KI: konjunkturprognos kl 9.15 - IMF: publicerar delkapitel ur kommande global konjunkturprognos kl 10.00

TORSDAG DEN 10 OKTOBER ======================

RAPPORTER STOCKHOLMSBÖRSEN - RNB (kl 7.00), Creades (kl 8.30) SPOTLIGHT - NFO Drives ÖVRIGA NORDEN - Tryg (kl 7.30), Chr Hansen (kl 8.00) ÖVRIGA UTLÄNDSKA - Delta Air Lines (före USA-börsernas öppning)

STÄMMOR - Dex Tech, Livihop (extra), Moxitech, Simris Alg (extra), Sleepo

EXKLUSIVE UTDELNING - Beijer Ref (1:50 SEK, andra del utav totalt 3:00 SEK), Bonava (2:60 SEK, andra del utav totalt 5:20 SEK), Electrolux (4:25 SEK, andra del utav totalt 8:50 SEK), Husqvarna (1:50 SEK, andra del utav totalt 2:25 SEK), Nent (3:25 SEK, andra del utav totalt 6:50 SEK), Telenor (NOK 4,00)

MAKROSTATISTIK - Storbritannien: RICS husprisindex september kl 1.01 - Japan: maskinorder augusti kl 1.50 - Danmark: KPI september kl 8.00 - Norge: KPI september kl 8.00 - Tyskland: handels- och bytesbalans augusti kl 8.00 - Frankrike: industriproduktion (def) augusti kl 8.45 - SCB: KPI september kl 9.30 - SCB: småhusbarometern september kl 9.30 - SCB: hushållens konsumtion augusti kl 9.30 - Storbritannien: industriproduktion (def) augusti kl 10.30 - Storbritannien: BNP augusti kl 10.30 - USA: KPI september kl 14.30 - USA: nyanmälda arbetslösa veckodata kl 14.30

MAKRO ÖVRIGT - IMF: publicerar delkapitel ur kommande global finansiell stabilitetsrapport kl 10.00 - RGK: villkor realobligationsemission kl 16.20 - Olja: Opec månadsrapport

FREDAG DEN 11 OKTOBER =====================

RAPPORTER STOCKHOLMSBÖRSEN - Öresund (kl 8.00) ÖVRIGA UTLÄNDSKA - Fast Retailing (kl 13.00)

STÄMMOR - Gasporox (extra)

EMISSIONER, BUD, BÖRSNOTERINGAR MM - Tectona: första dag för handel utan teckningsrätt i nyemission

EXKLUSIVE UTDELNING - Link Prop Investment (2:00 SEK kvartalsvis), Solnaberg Property (2:00 SEK kvartalsvis), Torslanda Property (2:00 SEK kvartalsvis), Tryg (1:70 DKK kvartalsvis)

MAKROSTATISTIK - Spanien: KPI (def) september kl 8.00 - Tyskland: KPI (def) september kl 8.00 - USA: importpriser september kl 14.30 - USA: Michiganindex (prel) oktober kl 16.00

MAKRO ÖVRIGT - Olja: IEA månadsrapport kl 10.00

MÅNDAG DEN 14 OKTOBER =====================

STÄMMOR - Camanio Care (extra), Life Assays (extra)

BÖRSSTATISTIK - Beklädnad: veckostatistik från Tyskland av Textilwirtschaft

EMISSIONER, BUD, BÖRSNOTERINGAR MM - Incoax: första dag för handel utan teckningsrätt i nyemission - Netmore Group: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 29/10) - News55: förlängd anmälningstid i nyemission avslutas

EXKLUSIVE UTDELNING - Logistea (1:88 SEK kvartalsvis)

ÖVRIGT BOLAG OCH BÖRS - Helgdag i USA (Columbus Day). Börserna öppna, räntemarknaden stängd - Torontobörsen stängd - Tokyobörsen stängd

MAKROSTATISTIK - AF: arbetslöshet september kl 6.00 - Finland: KPI september kl 7.00 - AF: veckostatistik kl 10.45 - EMU: industriproduktion augusti kl 11.00 - Kina: handelsbalans september

MAKRO ÖVRIGT - Japan: helgstängt - USA: helgstäng pga Columbus Day