RÄNTOR/VALUTOR: STARKARE KRONA EFTER RB-PROTOKOLL

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
08 maj 2018, 10.47

STOCKHOLM (Direkt) Kronan stärktes på tisdagen efter att Riksbankens protokoll från det penningpolitiska mötet den 25 april tolkats som mer hökaktigt än väntat.

Den underliggande inflationen har utvecklats oväntat svagt hittills i år och av protokollet framgick att flera ledamöter uttryckte oro för inflationsutvecklingen framöver. En förutsättning för att KPIF-inflationen ska stabiliseras nära 2 procent är att penningpolitiken är fortsatt expansiv.

Ledamöterna diskuterade växelkursens utveckling, vad som kan ligga bakom de stora rörelserna som skett sedan föregående möte och på vilket sätt detta bedöms påverka inflationen.

Riksbankschefen Stefan Ingves sade att det fortfarande gäller att en allt för snabb förstärkning av kronan kan försvåra en stabilisering av inflationen nära målet.

Stefan Ingves konstaterade samtidigt att kronans utveckling är svårprognosticerad. Riksbankens prognos om en förstärkning kommande år bygger på klassiska argument som relativa tillväxtskillnader och bytesbalanssaldon.

"Samtidigt ser vi att den svenska kronan ofta försvagas i tider av finansiell oro, vilket utvecklingen sedan det förra penningpolitiska mötet är ett exempel på", sade riksbankschefen.

Torbjörn Isaksson på Nordea skriver i en kommentar att protokollet visar på fortsatt oro för inflationen, som förblir huvudfokus för Riksbanken.

Han skriver att protokollet var blandat. Martin Flodén, som inte ville att räntebanan skulle utesluta en räntehöjning i september, var något mer hökaktig än väntat medan Ingves, af Jochnick och Jansson är fortsatt förankrade den duvaktiga sidan.

Efter protokollet stärktes kronan 3 öre till 10:48 mot euron och 1 öre till 8:81 mot dollarn.

Räntan på tioåriga svenska statsobligationen steg 1 punkt till 0,69 procent.

Fokus i resten av världen ligger på Donald Trumps beslut om framtiden för Iranavtalet. I en tweet på måndagskvällen uppgav presidenten att han kommer meddela sitt beslut vid 20.00 svensk tid på tisdagen.

Trump har till den 12 maj på sig att bestämma om han ska förlänga Iran-avtalet eller inte. Om han säger upp det kan det öppna för nya USA-sanktioner mot landet, och många väntar sig just detta.

Oljan har tidigare stigit inför beskedet, men det är samtidigt inte klart hur mycket oljepriset skulle påverkas av nya sanktioner. Bland annat har Iran självt uppgett sig redo att försöka fortsätta exporten och investeringarna i landet.

"Det finns ett visst fokus på Irans kärntekniksituation men marknaden har prisat in mycket av detta redan. Även om USA:s tillbakadragande från avtalet är ett dollarnegativt tema så är det på kort sikt svårt att ignorera dollarns breda styrka", sade Yukio Ishizuki på Daiwa Securities till Reuters.

Dollarn har stärkts och handlas nu strax under 1:19 mot euron från nivåer strax under 1:20 på måndagen.

Mot yenen handlas dollarn omkring 109:00.

tisdag kl 10.40 (måndag kl 16.15) ================================== USD/SEK 8:8095 (8:8153) Statsobl 2y -0,50 (-0,51) EUR/SEK 10:4755 (10:5064) Statsobl 10y 0,69 (0,68) EUR/USD 1:1890 (1:1920) Ty obl 10 0,53 (0,52) US obl 10 2,95 (2,95)