RB: INGA NYA SIGNALER DEN 13 FEBRUARI, ENLIGT SEB:S HOLMGREN

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
31 jan. 2019, 11.26

STOCKHOLM (Direkt) SEB räknar inte med att Riksbanken kommer att leverera några nya signaler efter det penningpolitiska mötet den 12 februari. Det har inte kommit in särskilt mycket ny statistik förutom inflationsdata för december, och den kom in helt i linje med Riksbankens egen prognos.

Det skriver SEB-ekonomen Olle Holmgren i ett kundbrev på torsdagen.

Han skriver att banken räknar med att direktionen kommer att hålla reporäntan och räntebanan oförändrad i den penningpolitiska rapporten, som publiceras den 13 februari, och därmed signalera att nästa räntehöjning kommer under andra halvåret - mest troligt i september.

"Vi tror att direktionen kommer att fortsätta att säga att den är övertygad om att den underliggande inflationen är på väg tillbaka till målet med stöd av stigande kostnadstryck, men också uttrycka oro över de internationella utsikterna", skriver Olle Holmgren.

Han räknar inte heller med att Riksbanken kommer att skicka några nya signaler om hur den ska hantera kupongbetalningar och förfallande obligationer när det nuvarande återinvesteringsprogrammet löper ut vid halvårsskiftet.

SEB sätter 85 procents sannolikhet för att Riksbanken håller fast vid lagd kurs i februari, och 15 procents sannolikhet för att svagare tillväxtindikatorer och marginellt lägre inflationsförväntningar ska förmå direktionen att senarelägga nästa räntehöjning till fjärde kvartalet i år - detta genom att räntebanan sänks med 4-5 punkter.

SEB:s eget huvudscenario är att Riksbanken höjer räntan nästa gång i oktober, och därefter ytterligare en gång i juli 2020. Men Olle Holmgren påpekar att det finns flera skäl att tro att "riskerna väger över mot nedsidan".

"Vi ser fortsatt nedåtrisker mot Riksbankens inflationsprognos… Den svåra frågan är hur långt direktionen har gått tillbaka från budskapet under de senaste åren om att den inte vill normalisera räntan innan inflationen är stadigt tillbaka på målet", skriver han.