REGERINGEN: FÖRESLÅR FÖRÄNDRING I BERÄKNING AV SKATTETILLÄGG

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
12 dec 2017, 09.50

STOCKHOLM (Direkt) Regeringen har remitterat ett förslag om hur beräkningen av skattetillägg ska ändras. Syftet är att förstärka skattetilläggets allmänpreventiva effekt och att göra sanktionssystemet mer legitimt och rättvist.

Det skriver finansdepartementet i ett pressmeddelande på tisdagen.

Skattetillägget är en administrativ avgift som tas ut av den som till exempel har lämnat en oriktig uppgift i deklarationen.

"Skattetillägget är ett viktigt verktyg för att säkra ett korrekt uppgiftslämnande och ett korrekt uttag av skatter och avgifter. Remissinstanserna ska nu säga sitt och jag ser fram emot att ta del av deras synpunkter", säger finansministern Magdalena Andersson i en kommentar.

En särskild utredare har lämnat förslag om hur beräkningen av skattetillägg ska ändras. Utredaren föreslår att skattetillägget vid inkomstbeskattningen ska beräknas på underlag av undanhållet belopp och inte som i dag på underlag av undandragen skatt.

Förslaget innebär att storleken på skattetillägget inte längre kommer att variera beroende på vilket inkomstslag som avses, eller om skattetillägget avser juridiska personer, fysiska personer eller dödsbon.

I syfte att förstärka skattetilläggets allmänpreventiva effekt ska ett förhöjt skattetillägg tas ut i två fall, dels om det är fråga om undandragande av betydande skattebelopp och dels om det är fråga om upprepade felaktigheter.

Utredaren bedömer att förslaget kommer att leda till positiva offentligfinansiella effekter om cirka 188 miljoner kronor 2019 och därefter till cirka 251 miljoner kronor per år.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2019.