SCB: DETALJHANDELN SJÖNK 1,1% I DECEMBER JMF DEC 2017 (NY)

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
25 jan. 2019, 09.33

(tillägg: stycke sju)

STOCKHOLM (Direkt) Försäljningsvolymen i detaljhandeln, i fasta priser och kalenderkorrigerad, sjönk 1,1 procent i december, jämfört med samma månad föregående år.

Det visar statistik från SCB.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntades försäljningen ha ökat med 1,3 procent.

Dagligvaruhandeln steg 1,1 procent medan sällanköpsvaruhandeln sjönk 2,7 procent.

Jämfört med månaden före minskade detaljhandelsförsäljningen med 1,4 procent i december, väntat var oförändrat.

Under den senaste tremånadersperioden (oktober-december) var den säsongsrensade försäljningsvolymen 1,4 procent lägre jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

I november ökade detaljhandeln 1,4 i årstakt (tidigare +1,1 procent).