SCB: KPIF +2,2% I DEC JMF DEC 2017 (SME +2,1%, RB +2,2%) (NY)

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
14 jan. 2019, 09.33

(tillägg: stycke tre-fyra)

STOCKHOLM (Direkt) Konsumentpriserna steg 0,4 procent i december jämfört med föregående månad, enligt SCB. KPI-inflationen var 2,0 procent.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntade analytikerna att KPI skulle ha stigit 0,4 på månadsbasis och stigit med 2,0 procent jämfört med samma månad föregående år. I november var KPI-inflationen 2,2 procent.

Till månadsförändringen bidrog främst prishöjningar på transporttjänster (7,9 procent) med 0,3 procentenheter, därav bidrog utrikes flygresor (36,1 procent) med 0,2 procentenheter. Prishöjningar på livsmedel (0,7 procent) och paketresor (8,1 procent) påverkade KPI ytterligare uppåt med 0,1 procentenhet vardera.

Uppgången motverkades av lägre priser på drivmedel (-4,0 procent) som påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet i december.

KPIF (KPI med fast ränta) steg 0,4 procent i december jämfört med föregående månad, och steg 2,2 procent jämfört med samma månad föregående år.

Väntat enligt SME Direkts prognosenkät var +0,4 respektive +2,1 procent. I november var KPIF-inflationen 2,1 procent.

Riksbankens prognosbana, som publicerades den 20 december, pekade mot en KPI-inflation på 2,1 procent och KPIF-inflation på 2,2 procent i november.

KPIF-inflationen exklusive energi var 1,5 procent i december, jämfört med 1,4 procent i november. Enligt SME Direkts enkät väntades 1,5 procent, medan Riksbankens prognosbana pekade mot 1,5 procent.