SCB: ÖKAT MOTSTÅND MOT EURON

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
07 dec 2018, 08.34

STOCKHOLM (Direkt) Andelen som i november skulle rösta nej till euron har stigit samtidigt som andelen som skulle rösta ja har sjunkit jämfört med i maj.

Det visar SCB:s undersökning av EU- och eurosympatier.

18,6 procent uppgav att de skulle rösta ja till euron om det var folkomröstning i november medan 68,0 procent uppgav att de skulle rösta nej. Det kan jämföras med 20,1 respektive 66,0 procent i maj. Förändringen är statistiskt säkerställd

I euroomröstningen i september 2003 fick ja-sidan 42,0 procent av rösterna medan nej-sidan fick 55,9 procent.

Samtidigt uppgav 58,6 procent att de är för ett svenskt EU-medlemskap, medan 15,6 procent är emot. Det kan jämföras med 52,4 respektive 18,8 procent i maj.

8.966 personer tillfrågades mellan den 29 oktober och 27 november.

Rösta ja/nej till euron nov-18 maj-18 nov-17 maj-17 ============================================================== Ja 18,6% 20,1% 17,1% 16,5% Nej 68,0% 66,0% 69,9% 70,6% ==============================================================

Bild: Eurosympatier