SEB: AKTÖRER HAR SKIFTAT SNABBT TILL LÅNGA KRONPOSITIONER

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
14 okt. 2020, 12.46

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) SEB:s halvårsvisa enkät bland större företag och institutioner, som handlar i svenska kronor, visar att det har skett ett tydligt skifte i såväl deras positionering i kronor som i deras sentiment.

Det framgår av ett kundbrev på onsdagen.

SEB konstaterar att den senaste tidens kronappreciering inte har passerat enkätdeltagarna obemärkt, och deras skifte från underviktade i kronor till överviktade har gått snabbt, och skiftet har främst drivits av finansiella institutioner som nu är rekordlånga i kronor.

Undersökningen visar också att deltagarna betraktar de flesta valutadrivande faktorerna som kronpositiva, och de räknar med fortsatt förstärkning för den svenska valutan, om än i långsam takt. 70 procent av deltagarna tror att kronan kommer att vara den starkaste valutan de kommande sex månaderna, i ett urval mot euro, dollar och norska kronor.

Enkätdeltagarnas medianprognos för EUR/SEK landar på 10:35 i december, och på 10:20 i juni 2021. Motsvarande prognoser för USD/SEK är 8:75 respektive 8:48.

Enkätdeltagarna tillfrågades också om utsikterna för svensk penningpolitik. SEB konstaterar att svaren tyder på generellt försiktiga utsikter men att Riksbankens policy att "vägra sänka räntan" förefaller trovärdig. Endast 8 procent av deltagarna tror att Riksbankens nästa räntesteg blir en sänkning. Samtidigt väntas inte heller någon höjning förrän 2022 eller senare.

På en fråga om deras förväntningar inför det amerikanska presidentvalet svarade 48 procent av enkätdeltagarna att de tror att Demokraternas utmanare Joe Biden kommer att segra den 3 november, medan 33 procent tror på fyra år till för sittande Donald Trump.

Om Joe Biden skulle segra tror 38 procent av deltagarna att USD/SEK omedelbart kommer att handlas högre, medan 43 procent tror att det kommer att leda till en svagare USD/SEK. Om däremot Donald Trump vinner valet räknar 53 procent med en högre USD/SEK, medan 35 procent tror på en svagare USD/SEK.

Undersökningen tyder också på att det mest dollarpositiva scenariot efter presidentvalet skulle vara ett där valresultatet är oklart. I ett sådant scenario tror 35 procent av deltagarna att USD/SEK stärks med minst 1 procent.

Bild: EUR/SEK det senaste halvåret

Källa: Infront