SEB: INTÄKT TYNGT 4 KV PGA SVAGA FINANSMARKNADER - ANALYTIKER

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
28 jan. 2019, 16.17

STOCKHOLM (Direkt) Storbanken SEB förväntas rapportera relativt klena finansmarknadsrelaterade intäkter för det fjärde kvartalet, till följd av en svag marknadsutveckling.

Det framgår i analytikerkommentarer som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av inför onsdagsmorgonens rapport.

Enligt Infront Datas snittestimat, baserat på 16 analytikers prognoser, väntas det fjärde kvartalets totala intäkter varit 11.472 miljoner kronor (11.847), med ett rörelseresultat om 5.501 miljoner kronor (6.101).

Räntenettot väntas ha ökat från det fjärde kvartalet 2017 medan snittestimaten för provisionsintäkter och tradingnetto pekar mot lägre nivåer.

"Efter starka provisionsintäkter under det tredje kvartalet förväntar vi oss att utvecklingen sekventiellt reflekterar de svaga finansmarknaderna", skriver Morgan Stanley med påpekan att detta dels väntas ha påverkat det förvaltade kapitalet samt därutöver inneburit att SEB:s tradingnetto, likt annorstädes baserade banker, var klent.

SEB är tvåa ut av de nordiska storbankerna, dagen efter Swedbank, med bokslutssläpp. SEB har en högre andel av intäkter från storföretag och mindre från svenska bolån jämfört med Swedbank som är en mer hushållsfokuserad bank.

Under 2017 tyngdes SEB:s helårsresultat av nedskrivningar medan det gångna årets vinst hjälpts av positiva engångsposter. Per aktie förväntas helårsresultatet ha förbättrats till 10:58 kronor (7:47). Snittestimatet för utdelningen ligger på 6:36 kronor per aktie, med ett spann på 6:00-7:80 kronor (5:75).

SEB:s bokslut förväntas klockan 7, onsdagen den 30 januari, med efterföljande rapportkonferenser klockan 9 och 13.