SKINGSLEY: E-KRONA ETT SÄTT ATT BEVARA ETT STATLIGT ALTERNATIV

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
22 nov. 2018, 08.09

STOCKHOLM (Direkt) Att införa en e-krona vore ett nytt steg för Riksbanken, vilket ska analyseras noggrant. Men att acceptera en situation där allmänheten inte har tillgång till kontanter överhuvudtaget vore också att ta ett steg in i det okända.

Det sade vice riksbankschefen Cecilia Skingsley på torsdagen, enligt ett förskrivet anförande.

"Utgivning av digitala pengar, en e-krona vore ett sätt att bevara ett statligt alternativ på betalningsmarknaden", sade hon.

Cecilia Skingsley tillade att alternativet till en e-krona är att staten allt mer detaljerat reglerar betalningsmarknaden. Det kan gälla betaltjänsters tillgänglighet för allt grupper i samhället, motståndskraft vid störningar, beredskap och likabehandlande oavsett geografisk hemvist.

Hon påpekade dock att det skulle krävas stora resurser för att säkerställa att den privata marknaden levererar på alla dessa punkter.

Cecilia Skingsley sade vidare att det ännu är för tidigt att avgöra om Riksbanken verkligen ska ge ut en e-krona eller inte. Analysen behöver fortsätta både vad gäller e-kronans utformning och dess effekter, men också konsekvenserna av en helt privatiserad betalningsmarknad behöver analyseras noga.

"Genom att påbörja analysen har vi sett till att vi står bättre rustade om kontanterna marginaliseras ytterligare i framtiden", sade hon