SKINGSLEY: INFLATIONSUTSIKTER AVGÖR OM HÖJNING I DEC - PROT

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
02 nov. 2018, 08.43

STOCKHOLM (Direkt) Med bättre måluppfyllelse och mer förankrade inflationsförväntningar kan penningpolitiken bedrivas mer framåtblickande än tidigare och vice riksbankschef Cecilia Skingsley lägger nu därför större fokus på inflationsutsikterna på något längre sikt. Avgörande för om hon kommer att rösta för en räntehöjning i december är just inflationsutsikterna.

Det sade vice riksbankschef Cecilia Skingsley vid det penningpolitiska mötet den 23 oktober, enligt mötesprotokollet.

Vad gäller en räntehöjning vid kommande möte i december ligger i den ena vågskålen att särskilt omvärldsrisker innebär möjlighet att avvakta ytterligare, bortom decembermötet. I den andra vågskålen ligger att den faktiska inflationen har legat på eller över målet 11 av de 21 senaste månaderna och att underliggande pristryck är i antågande givet att ekonomin befinner sig nära konjunkturtoppen.

"En höjning i december eller februari kommer dock inte att utgöra en väsensskild penningpolitik eller medföra några makroekonomiska effekter. Inflationsutsikterna vid kommande räntemöte avgör om jag stödjer en höjning i december eller om jag avvaktar till nästa möte", säger hon.

Cecilia Skingsley säger att riskerna för en sämre omvärldsutveckling ökat något, där riskerna framför allt kommer från fortsatta handelskonflikter mellan USA och omvärlden.

Hon säger också att penningpolitiken nu med bättre måluppfyllelse och förankrade inflationsförväntningar kan styras mer efter prognoser än under de senaste åren, då statistikutfall varit mer styrande.

"För egen del innebär det framöver en större fokus på inflationsutsikterna på något längre sikt men fortfarande inom den treåriga prognoshorisont Riksbanken använder. Det betyder att den inkommande statistikens eventuella effekter på prognoserna kommer att spela roll snarare än statistikutfallet i sig. Det betyder också att jag har större acceptans för prognosavvikelser när de kan betraktas som mestadels tillfälliga eller inte väntas påverka inflationsförväntningarna", säger Cecilia Skingsley.