SKINGSLEY: NATURLIGT MED VISS AVMATTNING I BOSTADSPRISERNA

Kontakt
12 jan. 2018, 10.59

STOCKHOLM (Direkt) Det är naturligt med en viss avmattning i bostadspriserna, men det är också en riskfaktor bland andra som Riksbanken bevakar.

Det sade vice riksbankschef Cecilia Skingsley till journalister på fredagen.

Hon sade att den generella slutsatsen är att med ett ökat utbud får vi en långsammare prisutveckling på bostadsmarknaden. Det har inte varit bra med de prisökningar vi har sett med 10-15 procent årligen.

Riksbankens bedömning är att det ökade utbudet på kort sikt kommer att leda till en viss ytterligare prisnedgång. Det är generellt sett en naturlig avmattning i prisutvecklingen givet den kraftiga uppgång vi varit med om.

"Men sedan talar ändå den starka ekonomiska utvecklingen både globalt och i Sverige för en ganska stabil utveckling i bostadspriserna", sade hon.

Riksbanken har länge talat om att utvecklingen har varit ohållbar och efterlyst åtgärder, och det är bra att det nu kommer sådana åtgärder. Det Riksbanken får göra nu är att bedöma vad bostadsmarknaden som riskfaktor betyder för deras inflation- och konjunkturutsikter, precis som andra faktorer som oljeutvecklingen och krigsoro.

Därmed har Riksbanken naturligtvis beredskap att agera vid behov.

"Det är alltid så att det är omständigheterna som styr våra konjunktur- och inflationsprognoser som styr vår penningpolitik. Om vi ser att vi behöver göra mer för att stabilisera inflationen, ja då gör vi det", sade hon.