SKINGSLEY (RB): BILDEN FRÅN DET PEN POL MÖTET STÅR SIG

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
16 jan. 2019, 10.57

STOCKHOLM (Direkt) Den bild som Riksbanken gav i sin penningpolitiska rapport från i december står sig fortfarande. Omvärldsfaktorerna är fortsatt den största risken.

Det sade Cecilia Skingsley, vice riksbankschef, till journalister på onsdagen.

"Hårddata som vi sett i Sverige och USA har varit fortsatt stark, men sen finns det lite mer frågetecken kring en del förtroendedata internationellt och även då finansmarknadsprissättning", sade hon.

Skingsley sade att hon är bekymrad över att "de risker som vi kan observera inte kommer att försvinna i närtid", främst då osäkerheten kring brexit, hela EU-samarbetet och den politiska utvecklingen i USA och deras relation till andra länder.

"Det är bekymmersamt", sade hon.

Beträffande gårdagens brexitresultat sade Skingsley att det var helt väntat att den brittiska premiärministern inte skulle få igenom sitt förslag, men att majoritet blev så stor att det nog inte räcker att göra några marginella utfästelser från den brittiska regeringen eller från Bryssel.

"Det kommer att behöva komma nya förslag från den brittiska regeringen, men det är svårt att veta vad det blir. Men klockan tickar, men det finns några veckor klar till slutet av mars", sade Skinglsey.