SN: FÖRETAGEN HAR LJUSARE FRAMTIDSUTSIKTER

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
16 febr. 2021, 08.12

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den ekonomiska aktiviteten är fortsatt mycket låg, men framtidsutsikterna hos företagen har ljusnat betydligt.

Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel.

Ett av tre företag uppger att sysselsättning och investeringar är lägre nu än för sex månader sedan, medan nästan vartannat företag uppger att produktion och försäljning är lägre än för sex månader sedan.

Fler företag svarar samtidigt att den närmaste sexmånadersperioden kommer att innebära ett förbättrat läge när det gäller antal anställda, investeringar samt produktion/försäljning. Krisstöden har haft effekt.

"Den ökade framtidstron hos företagen bygger på vaccinationsprogrammen kommer att fungera snabbt och effektivt. Sverige får inte halka efter andra länder här", säger chefekonom Bettina Kashefi i en kommentar.

Hon framhåller också att det är avgörande att stöden snabbt når de företag som behöver dem.