STARBREEZE: TINGSRÄTTEN BESLUTADE OM FORTSATT REKONSTRUKTION

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
21 dec 2018, 14.26

STOCKHOLM (Direkt) Starbreeze borgenärssammanträde är nu avklarat och Stockholms tingsrätt har beslutat att tillåta att rekonstruktionen fortsätter till och med den 3 mars 2019.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Som tidigare meddelats så innebär rekonstruktionsplanen att Starbreeze ska fokusera på sin kärnverksamhet spelutveckling och förlagsverksamhet. Bolaget har inlett ett arbete för att hitta samarbete med externa parter för att säkerställa att dessa verksamheter utvecklas på ett positivt sätt. Vid tingsrättsförhandlingen tillstyrkte de största externa borgenärerna fortsatt rekonstruktion.

Bolaget kommer inleda arbetet med att hitta partners för att finansiera hela eller delar av bolagets framtida verksamhet. Starbreeze bedömer att verksamhetsförändringarna ska ha genomförts till halvårsskiftet 2019.