STORBRIT: EU-MINISTRAR VÄNTAS GODKÄNNA BREXITAVTAL - LINDE

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
19 nov. 2018, 07.57

BRYSSEL (Direkt) EU-ministrarna väntas på måndagen ge klartecken för brexitavtalet även om vissa EU-länder fortfarande har invändningar.

Det sade EU-minister Ann Linde till journalister på väg in till ett möte med de 27 kvarvarande EU-ländernas EU-ministrar på måndagen.

Mötet förbereder EU-toppmötets ställningstagande på söndag.

"Min bedömning är att vi gör det. Men det kommer inte att glida igenom. Det finns fortfarande länder med invändningar", sade hon.

För svensk del står en helt enig EU-nämnd bakom Sveriges position, sade Ann Linde.

Bland invändningarna finns frågor om fisket och hur lång tid övergångsperioden ska kunna förlängas.

Vad gäller konkurrensvillkoren trodde Ann Linde att EU-länderna var eniga. Fler frågor kan nog komma upp på det området i de framtida förhandlingarna om ett handelsavtal, sade hon.

Den nuvarande övergångsperioden löper från utträdet den 29 mars 2019 till den 31 december 2020. I juli 2020 kan EU27 och Storbritannien besluta om att förlänga övergångsperioden en gång.

"Från svensk sida tycker vi att ju längre övergångsperioden blir, desto bättre. Då är Storbritannien med i EU fullt ut, förutom i besluten", sade EU-ministern.

Förutom utträdesavtalet ska EU27 och Storbritannien också enas om en politisk deklaration om den framtida relationen vid toppmötet på söndag.

Deklarationen är inte färdigförhandlad. En fråga är hur detaljerad denna deklaration ska vara. Den är dock inte rättsligt bindande.

Sverige vill stoppa in så mycket som möjligt i EU:s framtida relation med Storbritannien, inte bara handel utan också terroristbekämpning, säkerhetspolitik, forskning och utbildning, sade Ann Linde.

"Där finns det olika syn bland EU-länderna. Hur stor del av EU-samarbetet kan man få om man står utanför?", sade hon.

EU-ministern pekade på att vanliga förhandlingar om frihandelsavtal kan ta fem år.

I detta läge sade Ann Linde att hon mest är orolig för den politiska situationen i Storbritannien.

Samtidigt fortsätter EU27:s beredskapsplanering för ett brittiskt utträde utan avtal. Planeringsmöten hålls en gång i veckan.

"Det finns inga tecken på att vi kan sluta med det", sade Ann Linde.