SVENSK HANDEL: BÄTTRE FRAMTIDSTRO I BUTIKER, NED I E-HANDEL

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
15 april 2019, 06.02

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Butikshandlarnas framtidstro förbättrades i april. Framtidsindikatorn, som väger samman förväntningar kring försäljning, antal anställda och lönsamhet, steg till 99,9 i april jämfört med 94,1 i mars.

Det framgår av Svensk Handels Handelsbarometer.

E-handlarnas framtidstro försämrades. Framtidsindikatorn sjönk till 108,8 i april från 108,9 i mars.

Handelsbarometern apr mar Diff Diff % ============================================================== Butikshandel Framtidsindikator 99,9 94,1 5,8 6,2% Indikator egen butik 111,2 102,2 9,0 8,8% E-handel Framtidsindikator 108,8 108,9 -0,1 -0,1% ==============================================================

Bild: Handelsbarometern