SWEDBANK: SKILLNADER I AVSLUTADE RELATIONER SVE/BALTIKUM - FRA

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
22 mars 2019, 07.51

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) När Swedbanks svenska del har avslutat granskade affärsrelationer finns det tydliga handlingar i "känn din kund"-system. I Baltikum går det inte att finna handlingar som styrker att kundrelationer har avslutats, även om samtliga huvudkonton har stängts ned.

Det skriver FRA, som har granskat de 50 kunder som Uppdrag granskning pekat ut som suspekta, i sin preliminära rapport.

Av de 50 företagen som Uppdrag granskning pekat ut anges att några av dessa går att finna i kundregistret i antingen Estland eller Lettland. Där utöver anges det att namnmatchningar går att finna i den svenska verksamheten.

Huvudkontona förefaller, enligt den delvis maskade rapporten, ha funnits i Baltikum där det senast öppnade samt avslutade kontot anges till maj 2017. Inom Sverige anges ett sista öppningsdatum till september 2016 samt ett sista stängningsdatum till juli 2018.

Swedbank skriver i en bakgrundskommentar rörande så kallad "Off boarding", processen där en kundrelation avslutas, att utredningen som föranleder avslutandet av en kundrelation "varierar med komplexiteten av kundrelationen".

Sammantaget avslutade banken 681 utländska kundrelationer i Baltikum under 2017 samt 205 stycken under 2018, enligt Swedbanks bakgrundsmaterial.

FRA:s granskning är relaterad till de 50 namn som banken har fått av SVT:s Uppdrag granskning. Den första fasen, som nu offentliggörs, har begränsats till dessa 50 namn, medan kopplingar till andra konton och liknande görs i andra fasen.

FRA har inte haft frihet att själva söka i Swedbanks system. Banken har utfört sökningar åt FRA, som inte har kunnat verifiera om den data som har kommit fram är korrekt och fullständig. Fältarbetet utfördes mellan den 27 februari och den 19 mars. Det betonas på flera sätt att den första fasen av granskningen är begränsad.

När det gäller nedstängning av vissa icke namngivna kunders konton noteras att det inte alltid framgår om kontona har avslutats på bankens eller kundens begäran.