SWEDBANK: SUCCESIVA RAPPORTER OM LÄGET I EGNA UTREDNNINGAR - VD

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
19 juni 2019, 11.01

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Swedbank kommer att rapportera om läget i bankens egeninitierade utredningar i samband med kvartalsrapporterna.

Det sade den tillförordnade vd:n Anders Karlsson i samband med onsdagens extrastämma.

Den interna utredningen får också visa vilka ytterligare åtgärder som är "nödvändiga" efter att Swedbank tidigare i veckan stängde av ett par toppchefer i Estland samt därutöver kommit överens med en person i den estländska delens styrelse om att gå skilda vägar. Banken menar "allvar" med detta arbete men ändrar inte på sin strategi.

"Vi kommer fortsatt att vara engagerade på den estländska samt våra andra marknader", sade han.

Den tjänstgörande ordföranden Ulrika Francke, som avgår i samband med extrastämman, sade att förtroendet för banken har underminerats. Under hennes tre månader med klubban har det varit ett "intensivt arbete" där det arbetats brett för att "återställa förtroendet". Hon sade att Swedbank under alla hennes år i styrelsen alltid tagit penningtvätt på stort allvar och hela tiden frågat ledningen om arbetet kring regelefterlevnad. Hon framhöll att en rad utredningar har beställts av externa företag och ville "poängtera" att dessa utredningar även omfattar historiskt styrelsearbete.