TELIA: TINGSRÄTTEN FRIAR TIDIGARE VD PÅ SAMTLIGA PUNKTER

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
15 febr. 2019, 11.07

STOCKHOLM (Direkt) Telias tidigare vd Lars Nyberg frikänns på samtliga åtalspunkter, meddelar Stockholms tingsrätt på fredagen.

Åtalen gällde mutanklagelser under åren 2007-2010 med anledning av de avtal och transaktioner med en uzbekisk lokal partner som följde på dåvarande TeliaSoneras etablering i Uzbekistan.

Skälen för frikännandena är i huvudsak att det inte är bevisat att påstådda mutor tillfallit någon som tillhör den krets av personer som enligt tillämplig lag kunde göras ansvarig för mutbrott, vilket är en förutsättning för ansvar. Eftersom brott inte har kunnat styrkas har även förverkandeyrkandet mot Telia Company AB ogillats.