USA: BNP (PREL) STEG 2,1% 4 KV I BERÄKNAD ÅRSTAKT (EST 2,1%)

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
27 febr. 2020, 14.34

(Tillägg: från stycke fem)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) USA:s bruttonationalprodukt, BNP, ökade med 2,1 procent i beräknad årstakt under fjärde kvartalet.

Det visar den andra beräkningen av BNP från det amerikanska handelsdepartementet. Enligt Bloomberg News prognosenkät väntade sig analytiker att BNP skulle ha ökat med 2,1 procent, i linje med det första estimatet.

Den privata konsumtionen steg enligt den nya beräkningen med 1,7 procent under det fjärde kvartalet (+1,8%). Väntat var 1,7 procent.

Prisindex för den privata konsumtionen, PCE price index, steg med 1,3 procent. Motsvarande index rensat för livsmedel och energi, (Core PCE index) steg 1,2procent, analytiker hade väntat en uppgång med oreviderade 1,3 procent.

Den slutliga efterfrågan, real final sales, steg 3,1 procent under fjärde kvartalet (+3,2). Slutlig inhemsk efterfrågan steg 1,3 procent (+1,4).

Den offentliga konsumtionen steg 2,6 procent (+2,7). Försvarsutgifterna ökade med 5,3 procent (+4,9).

Fasta bruttoinvesteringar sjönk med 0,5 procent (+0,1). Investeringar i utrustning sjönk 4,4 procent (-2,9). Bostadsinvesteringarna steg 6,2 procent (+5,8).

Lagren ökade med 13,0 miljarder dollar (+6,5).

Handelsnettot visade ett underskott på 899,6 miljarder dollar (-902,0). Exporten steg 2,0 procent (+1,4), medan importen sjönk 8,6 procent (-8,7).

Privatkonsumtionen gav ett BNP-bidrag på 1,17 procentenheter (+1,2), medan bidraget från nettoexporten var 1,53 procentenheter (+1,48). Lagerförändringen gav ett bidrag på -0,98 procentenheter (-1,09).