USA: SYSSELSÄTTNINGEN STEG 263.000 I APRIL (NY)

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
03 maj 2019, 14.37

(Tillägg: från tredje stycket)

STOCKHOLM (Direkt) Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 263.000 personer i april. Arbetslösheten uppgick till 3,6 procent, jämfört med 3,8 procent månaden före.

Analytiker räknade med att sysselsättningen skulle ha stigit med 185.000 personer jämfört med månaden före, och att arbetslösheten skulle uppgå till 3,8 procent, enligt Reuters prognosgenomsnitt.

I mars steg sysselsättningen med reviderade 189.000 (+196.000) och i februari med reviderade 56.000 (+33.000).

Sysselsättningen i den privata sektorn ökade med 236.000 personer i april, väntat var +180.000. I mars steg sysselsättningen i den privata sektorn med reviderade 179.000 personer (+182.000).

Den genomsnittliga timlönen steg 0,2 procent i april. Analytiker hade väntat sig en ökning med 0,3 procent. I årstakt steg lönerna med 3,2 procent, väntat 3,3 procent.

I mars steg den genomsnittliga timlönen med oreviderade 3,2 procent i årstakt.

Den genomsnittliga arbetstiden uppgick till 34,4 timmar per vecka i april, jämfört med oreviderade 34,5 månaden före. Analytikerna väntade sig 34,5 timmar per vecka.

Sysselsättningen inom tillverkningsindustrin steg med 4.000 personer, jämfört med förväntningarna om en ökning med 10.000 personer. Månaden före var sysselsättningen i industrin oförändrad (-6.000).

Sysselsättningen inom den tjänsteproducerande sektorn ökade med 202.000 personer, i detaljhandeln sjönk sysselsättningen med 12.000 personer.

I byggindustrin steg sysselsättningen med 33.000 i april jämfört med månaden före. Antalet offentliganställda steg med 27.000.

Antalet personer som ingår i arbetskraften uppgick till 162,470 miljoner i april, ner från 162,960 miljoner föregående månad. Hushållsundersökningen tydde samtidigt på att sysselsättningen sjönk med 103.000 personer, efter en nedgång med 201.000 personer föregående månad.

Andelen av befolkningen som ingår i arbetskraften uppgick till 62,8 procent, ned från 63,0 procent föregående månad.

Antal personer i arbetskraften som för närvarande kan ta ett arbete uppgick till 10,945 miljoner jämfört med 11,438 miljoner månaden före.

Andelen av befolkningen som har ett jobb uppgick till 60,6 procent, jämfört med 60,6 procent månaden före.

Bild: Sysselsättning

Bild: Arbetslöshet