VOLVO: INGEN MER INFO OM ÅTGÄRD/KOSTNAD, ARBETAR SKYNDSAMT - PC

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
16 okt. 2018, 10.20

STOCKHOLM (Direkt) Volvo har inget mer att säga om omfattningen av det upptäckta komponentfelet och kostnaderna för att åtgärda dessa. Bolaget kan inte heller uttala sig om när ytterligare besked kring detta kan lämnas.

"Det var vi själva som upptäckte detta, men sedan vet vi egentligen inte så mycket mer i nuläget", säger Volvos chef för mediarelationer Claes Eliasson till Nyhetsbyrån Direkt.

Problemen har kommit till Volvos kännedom ganska nyligen och nu samlar bolaget data, tittar på just komponenten och diskuterar olika åtgärdsprogram framförallt tillsammans med tillsynsmyndigheter kring utsläppskrav för att få en så bra process som möjligt.

Hur lång tid kan undersökningen ta?

"Vi gör detta här skyndsamt fast med kvalitet. Jag vågar inte sätta något datum när vi är klara med det här, men vi drar inte ut på tiden", säger han.

När behöver ni lämna ytterligare besked kring detta?

"Det kan jag inte spekulera kring."

Problemen handlar om att en komponent i ett avgasefterbehandlingssystem som används på vissa marknader åldras snabbare än förväntat, vilket skulle kunna leda till att motorerna överskrider utsläppsgränserna för kväveoxider (NOx).

Volvo ger ingen information om hur många fordon som kan beröras.

Handlar det om 10.000-tals eller 100.000-tals?

"Jag kan inte precisera det mer än så, utan det ingår i den data som vi håller på med just nu", säger Claes Eliasson.

Volvo har också uppgett att det i nuläget inte är möjligt att bedöma de finansiella konsekvenserna, men har samtidigt flaggat för att kostnaderna för att åtgärda problemet kan bli "betydande".

I vilket härad ligger "betydande" kostnader för Volvo?

"Jag kan inte specificera något härad, det är också det här som undersökningen kommer att ge svar på", säger han och påpekar i samma mening att det är viktigt att komma ihåg att det är en komponent i ett avgasefterbehandlingssystem.

"Det här är inte en produktsäkerhetsfråga, alla fordon är fullt compliant när de släpps ut på marknaden. Det här uppträder över tid och vi vet inte hur många fordon som drabbas av det", säger han.

Befarar ni att Volvo kan bötfällas för detta?

"Det kan inte jag bedöma, man ska komma ihåg att det handlar om en komponent som över tid kan få försämrad effekt i förtid. Dessutom är det så att förarna får indikationer på det här och kan då åka in och få det åtgärdat. Det är inte så att det är någon sak som påverkar effekten eller kvaliteten på det sättet eller produktsäkerheten", säger han.

Men ser ni en risk för böter?

"Det vill jag inte spekulera i nu. Vi har en dialog med relevanta myndigheter i den här frågan på vårt initiativ när vi upptäckte det här."

Vad har myndigheterna gett för feedback?

"Jag kommenterar inte våra myndighetsdialoger mer än att vi har en bra och konstruktiv dialog", säger Claes Eliasson.