VOLVO: ORDER LASTBILAR SJÖNK 36% 1 KV, FRÄMST PGA NORDAMERIKA

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
24 april 2019, 07.33

STOCKHOLM (Direkt) Lastbilskoncernen Volvos nettoorderingång på lastbilar, exklusive samriskbolag, uppgick under det första kvartalet 2019 till 45.884 enheter, en nedgång med 36 procent från 71.965 fordon motsvarande period 2018.

Det framgår av delårsrapporten.

Snittestimatet, enligt Infront Datas sammanställning av åtta analytikers prognoser inför rapporten, låg på en orderingång på 57.227 lastbilar under första kvartalet.

"Orderingången på lastbilar minskade med 36 procent, främst på grund av Nordamerika. Som förväntat har orderingången i regionen varit fortsatt låg eftersom våra orderböcker för 2019 är i stort fulltecknade. Fraktvolymerna och serviceefterfrågan i Nordamerika har dock varit fortsatt stabila", skriver vd Martin Lundstedt i rapporten.

Den nordamerikanska orderingången minskade med 77 procent till 5.469 lastbilar. Volvo uppger att aktiviteter i Nordamerika har genomförts tillsammans med återförsäljarna för att säkerställa kvaliteten i orderboken, vilket har påverkat orderingången.

Volvo Lastvagnars marknadsandel i Nordamerika inom tunga lastbilar minskade till 9,0 procent (10,2) och Mack Trucks marknadsandel inom tunga lastbilar minskade till 5,5 procent (6,5).

I Europa beskriver han orderingången på lastbilar på "goda nivåer". Orderingången i Europa på tunga och medeltunga lastbilar sjönk med 15 procent till 21.055 fordon.

Till och med mars var Volvo Lastvagnars preliminära marknadsandel i Europa inom tunga lastbilar 15,3 procent jämfört med 16,8 procent samma period föregående år. Renault Trucks preliminära marknadsandel var 8,9 procent (8,7).